Home

Contents

facebook

Youtube

Information Technology

១- ការពិពណ៌នា

    បច្ចុប្បន្ននេះវិស័យព័ត៌មានវិទ្យា បានចូលរួមចំណែកយ៉ាងសកម្មមិនអាចខ្វះបានសម្រាប់ការងារប្រចាំថ្ងៃ ជាពិសេសការងារបច្ចេកទេស នៅក្នុងរោងចក្រសហគ្រាស ឬបណ្តាក្រុមហ៊ុន។ ម៉្យាងទៀតព័ត៌មានវិទ្យាត្រូវបានប្រើប្រាស់យ៉ាងទូលំទូលាយដូចជា ការណ្តុះបណ្តាល ការសិក្សាស្រាវជ្រាវ ការគ្រប់គ្រងបណ្តាញ ការគ្រប់គ្រង និងថែរក្សាទិន្នន័យ ការងារក្នុងការិយាល័យ និងការធ្វើទំនាក់ទំនង ទូទាំងសកលលោក ។

 

២- ផលសម្រេចរំពឹងទុក

និស្សិតបញ្ចប់ការសិក្សាមុខជំនាញនេះអាច៖

 • បង្កើតកម្មវិធីគ្រប់គ្រងទិន្នន័យ Desktop Application, Web Application និងគេហទំព័រ សម្រាប់សហគ្រាស ក្រុមហ៊ុន សាលារៀន ផ្សារទំនើប ស្ថាប័នរដ្ឋាភិបាល និងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាល​ ព្រមទាំងកម្មវិធីដំណើរការលើ Smartphone ឬ Tablet
 • គ្រប់គ្រងបណ្តាញកុំព្យូទ័រ នៅក្នុងស្ថាប័នរដ្ឋ ឯកជន និងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាល
 • វិភាគទិន្នន័យដើម្បីកសាងប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងទិន្នន័យនៅក្នុងស្ថាប័នរដ្ឋ ឯកជន និងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាល
 • អនុវត្តជាក់ស្តែងតាមបណ្តាសហគ្រាស ក្រុមហ៊ុន សាលារៀន ផ្សារទំនើប ស្ថាប័នរដ្ឋាភិបាល និងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាល
 • ប្រើប្រាស់ប្រាស់ភាសាអង់គ្លេសសម្រាប់ការសិក្សា និងការប្រាស្រ័យទាក់ទងការងារ​
 • ប្រមូល គណនា វិភាគ បកស្រាយស្ថិតិ ឬព័ត៌មាន និងលើកជាដំណោះស្រាយដើម្បីជួយសម្រួលដល់ការសម្រេចចិត្ត
 • បង្កើតទំនុកចិត្តលើខ្លួនឯង សេចក្តីក្លាហាន គំនិតផ្តួចផ្តើម និងគំនិតច្នៃប្រឌិត
 • ធ្វើការងារជាក្រុម ដឹកនាំក្រុមការងារ ប្រាស្រ័យទាក់ទងល្អ វិភាគពិចារណា និងដោះស្រាយរាល់បញ្ហាប្រឈមស្របតាមការវិវត្តរបស់សេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គម និងការទទួលខុសត្រូវខ្ពស់
 • ធ្វើការស្វ័យសិក្សាដោយខ្លួនឯងពេញមួយជីវិត និងបន្តការសិក្សាទៅកម្រិតថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់។

 

៣- ឱកាសការងារ (Job Opportunity)

និស្សិតបញ្ចប់ការសិក្សានឹងក្លាយទៅជា៖

 • អ្នកបម្រើការងារផ្នែកព័ត៌មានវិទ្យានៅក្នុងស្ថាប័នរដ្ឋ ឯកជន និងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលដែលមានមុខតំណែង ដូចជា អ្នកគ្រប់គ្រងបណ្តាញកុំព្យូទ័រ អ្នកវិភាគប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រ អ្នកគ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រ អ្នកសរសេរកម្មវិធីកុំព្យូទ័រ និង Smartphone ឬ Tablet អ្នកបង្កើត គ្រប់គ្រង និងអភិវឌ្ឍគេហទំព័រ និងប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងទិន្នន័យ អ្នកគ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធសុវត្ថិភាពកុំព្យូទ័រ អ្នកគ្រប់គ្រងគម្រោងព័ត៌មានវិទ្យា អ្នកគ្រប់គ្រងក្រុមហ៊ុនលក់កុំព្យូទ័រ និងអ្នកពិគ្រោះយោបល់រៀបចំប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រ
 • សាស្ត្រាចារ្យផ្នែកព័ត៌មានវិទ្យា
 • អ្នកស្រាវជ្រាវផ្នែកព័ត៌មានវិទ្យា។

 

៤- ព័ត៌មានសិក្សា

     កម្មវិធីសិក្សាឯកទេស ព័ត៌មានវិទ្យា និស្សិតត្រូវសិក្សារយៈពេល ៤ឆ្នាំ ស្មើ ៨ឆមាស។ ឆ្នាំសិក្សាបែងចែកជា ២ឆមាស ដែល១ឆមាស មានរយៈពេល ១៥សប្តាហ៍ ដោយមិនរាប់បញ្ចូលការប្រឡង។ ដើម្បីបញ្ចប់ការសិក្សាកម្មវិធីនេះនិស្សិតត្រូវទទួលបាន មានចំនួន ១២០ក្រេឌីត ដែលមានមធ្យមភាគ ពិន្ទុនៃនិទ្ទេសសរុប (GPA) យ៉ាងតិច ២.០០។

 

៥- លក្ខខណ្ឌចូលរៀន

 • បេក្ខជនត្រូវមានសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិ ឬវិញ្ញាបនបត្របណ្តោះអាសន្នមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិ សញ្ញាបត្រដែលមានតម្លៃស្មើ
 • បេក្ខជនត្រូវជ្រើសរើសចូលរៀនថ្នាក់ឆ្នាំសិក្សាមូលដ្ឋានដែលរៀបចំដោយ សាកលវិទ្យាល័យ ត្រួតពិនិត្យ និងទទួល​ស្គាល់​​ដោយក្រសួងអប់រំយុវជន និងកីឡា។ ក្នុងករណីបេក្ខជនធ្លាក់លើមុខវិជ្ជាណាមួយក្នុងការប្រឡងមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិ ឬ បេក្ខជនដែលមានសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិមុនឆ្នាំ ២០០២ ត្រូវប្រឡងជ្រើសរើសចូលរៀន។

 

៦- ផែនការសិក្សា

Year of study: Foundation                                                                                                                     ​​​​Credits: 30

Number of subjects: 10                                                                                                                Total hours: 450

Semester I

No

Code

Subjects

Hours

Credits

1

FDYB127

Microeconomics

45

3 (3+0+0)

2

FDYB121

History and Culture of South-East Asia

45

3 (3+0+0)

3

FDYB101

Computer for Administration

45

3 (3+0+0)

4

FDYB111

Public Administration

45

3 (3+0+0)

5

FDYB130

English for Academic Purpose I

45

3 (3+0+0)

   Total

225

15

 

Semester II

No

Code

Subjects

Hours

Credits

1

FDYB124

Mathematics for Computing

45

3 (2+1+0)

2

FDYB110

Principles of Philosophy

45

3 (3+0+0)

3

FDYB115

Programming with C/C++

45

3 (3+0+0)

4

FDYB126

Computer System and Networks (ITE)

45

3 (2+1+0)

5

FDYB131

English for Academic Purpose II

45

3 (3+0+0)

   Total

225

15

 

Year of Study: II                                                                                                                                    Credits: 30

Number of Subjects: 10                                                                                                                Total Hours: 450

Semester I

No

Code

Subjects

Hours

Credits

1

ITCB205

C++ Programming (Advanced-Concept of OOP)

45

3 (3+0+0)

2

ITCB245

Web Development I (HTML + CSS)

45

3 (3+0+0)

3

ITCB206

Data Communication

45

3 (3+0+0)

4

ENGB772

English for Academic Purpose III

45

3 (3+0+0)

5

ITCB213

Graphic Design (Photoshop)

45

3 (2+1+0)

   Total

225

15

 

Semester II

No

Code

Subjects

Hours

Credits

1

ITCB246

Web Development II (javascript+ JQuery)

45

3 (3+0+0)

2

ITCB243

Network Fundamentals (CCNA1)

45

3 (3+0+0)

3

ITCB210

Database Management System (Include: Access, FoxPro, SQL Server)

45

3 (3+0+0)

4

ENGB757

English for ICT Studies I

45

3 (3+0+0)

5

ITCB221

Discrete Mathematics

45

3 (2+1+0)

   Total

225

15

 

Year of Study: III                                                                                                                                    Credits: 30

Number of Subjects: 10                                                                                                                 Total Hours: 450

Semester I

No

Code

Subjects

Hours

Credits

1

ITCB240

Data Structure and Algorithms

45

3 (3+0+0)

2

ITCB244

Routing Protocols and Concepts (CCNA2)

45

3 (3+0+0)

3

ITCB214

Java Programming I

45

3 (3+0+0)

4

ITCB239

Advanced Database (Ms.​ SQL Server)

45

3 (3+0+0)

5

ENGB758

English for ICT Studies II

45

3 (3+0+0)

   Total

225

15

 

Semester II

No

Code

Subjects

Hours

Credits

1

ITCB247

.NET Technology

45

3 (3+0+0)

2

ITCB248

Java Programming II (Concept of Android)

45

3 (3+0+0)

3

ITCB242

Network Administration and Security I

45

3 (3+0+0)

4

ITCB219

System Analysis and Design

45

3 (3+0+0)

5

BUSB229

Research Methodology

45

3 (3+0+0)

   Total

225

15

 

Year of Study: IV                                                                                                                                    Credits: 30

Number of Subjects: 7                                                                                                                   Total Hours: 810

Semester I

No

Code

Subjects

Hours

Credits

1

ITCB318

Network Administration and Security II

45

3 (3+0+0)

2

ITCB320

Web Application (PHP & MySQL)

45

3 (3+0+0)

3

ITCB342

Mobile Programming (Android/IOS)

45

3 (2+1+0)

4

ITCB317

Management Information System

45

3 (3+0+0)

5

ITCB211

Descriptive Statistics

45

3 (2+1+0)

              Total

225

15

 

Semester II

No

Code

Subjects

Hours

Credits

1

ITCB315

E-Commerce Technology

45

3 (3+0+0)

2

 

Bachelor Thesis

540

12 (12+0+0)

              Total

585

15