Home

Contents

facebook

Youtube

Bachelor of Social Sciences Major International Law

១- ផលសម្រេចរំពឹងទុក (Expected Learning Outcome)

និស្សិតបញ្ចប់ការសិក្សានឹងមានសមត្ថភាព ៖

 • ពន្យល់ពីប្រព័ន្ធនយោបាយ ច្បាប់ និងការគ្រប់គ្រងរដ្ឋបាលនៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា និងនៅលើ ពិភពលោក
 • បកស្រាយ និងប្រៀបធៀបច្បាប់ជាតិ និងអន្តរជាតិ ដូចជា ច្បាប់រដ្ឋប្បវេណី ច្បាប់ការងារ ច្បាប់ឯកជន អន្តរជាតិ ច្បាប់ពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិ ច្បាប់ព្រហ្មទណ្ឌជាតិនិងអន្តរជាតិ ច្បាប់សមុទ្រ និងច្បាប់អន្តរជាតិ សាធារណៈ
 • បកស្រាយទ្រឹស្តីច្បាប់ដែលគ្រប់គ្រងទំនាក់ទំនងនៃសិទ្ធិនិងកាតព្វកិច្ចរបស់បុគ្គលឯកជនជាលក្ខណៈ ជាតិ និងអន្តរជាតិ ទំនាក់ទំនងរវាងបុគ្គលឯកជននិងរដ្ឋ និងទំនាក់ទំនងរវាងរដ្ឋ និងសហគមន៍អន្តរជាតិ
 • បង្ហាញ និងប្រៀបធៀបនយោបាយ និងច្បាប់ដែលគ្រប់គ្រង់ទំនាក់ទំនងជាលក្ខណៈទ្វេភាគី ពហុភាគីលក្ខណៈ តំបន់ និងពិភពលោក ដូចជា ទំនាក់ទំនងការទូត ការសហការ សហប្រិតបត្តិការ សមាហរណកម្ម ការដោះស្រាយវិវាទ និងការទទួលខុសត្រូវអន្តរជាតិ
 • រៀបរាប់ និងវិភាគពីព្រឹត្តិការណ៍និងការវិវត្តន៍នៃនយោបាយ និងទំនាក់ទំនងសង្គមនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា និងពិភពលោក ទាំងអតីតកាល និងបច្ចុប្បន្ន
 • ពន្យល់អំពីដំណើរការនៃការរៀបចំសង្គមជាលក្ខណៈជាតិ និងអន្តរជាតិ ដែលស្តែងឡើងតាមរូបភាពដោយ ឡែកៗពីគ្នានៅក្នុងវិស័យពាណិជ្ជកម្ម សេដ្ឋកិច្ច បរិស្ថាន សិទ្ធិសេរីភាព ការអភិវឌ្ឍ និងការអភិរក្ស  
 • អនុវត្តការងារជាក់ស្តែងតាមរយៈការចុះកម្មសិក្សា និងកិច្ចការស្រាវជ្រាវនៅគ្រឹះស្ថានសាធារណៈ ឯកជន អង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាល​ និងសហគមន៍នានា
 • ប្រើប្រាស់ភាសាអង់គ្លេសសម្រាប់ការសិក្សា និងការប្រាស្រ័យទាក់ទងក្នុងការងារ និងប្រើប្រាស់​បច្ចេកវិទ្យា​ព័ត៌មានវិទ្យាសម្រាប់កិច្ចការរដ្ឋបាល
 • បង្កើតទំនុកចិត្តលើខ្លួនឯង សេចក្តីក្លាហាន គំនិតផ្តួចផ្តើម និងគំនិតច្នៃប្រឌិត
 • វិភាគ ពិចារណា និងវាយតម្លៃ​ប្រកបដោយ​ហេតុផលខ្ពស់ ធ្វើការងារជាក្រុម ដឹកនាំក្រុមការងារ ប្រាស្រ័យ ទាក់ទងល្អ​ ដោះស្រាយរាល់​បញ្ហា​ប្រឈម​ស្របតាមការវិវឌ្ឍរបស់​សេដ្ឋកិច្ច និងសង្គម ទទួលខុសត្រូវខ្ពស់ និងយល់ដឹងពីវប្បធម៌បរទេស
 • ស្រាវជ្រាវដោយខ្លួនឯងអស់មួយជីវិត ស្វែងយល់ពីសង្គម និងកសាងឆន្ទៈខ្ពស់ក្នុងការចូលរួម​អភិវឌ្ឍន៍​សង្គម ប្រកបដោយនិរន្តរភាព
 • បន្តការសិក្សាថ្នាក់បណ្ឌិតខាងជំនាញនីតិអន្តរជាតិ ។

 

២- ឱកាសការងារ (Job opportunity)

    និស្សិតបញ្ចប់ការសិក្សានឹងអាចក្លាយទៅជាអ្នកជំនាញដែលអាចបម្រើការងារនៅតាមស្ថាប័នរដ្ឋ អង្គការអន្តររដ្ឋាភិបាល អង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលជាតិនិងអន្តរជាតិ ក្រុមហ៊ុនឯកជនជាតិនិងអន្តរជាតិ ដែលមានមុខតំណែង​ដូចជាប្រធាន ស្ថាប័ន ជាសមាជិក ជាភ្នាក់ងារ ឬជាបុគ្គលិកជំនាញដែលបំរើការងារជាចៅក្រមអន្តរជាតិ ព្រះរាជអាជ្ញាអន្តរជាតិ​ អាជ្ញា កណ្តាលអន្តរជាតិ មេធាវីអន្តរជាតិ ទីប្រឹក្សាច្បាប់អន្តរជាតិ ឯកអគ្គរាជទូត ឯកអគ្គកុងស៊ុល មន្ត្រីទូត មន្ត្រីកុងស៊ុល មន្ត្រីរាជការសាធារណៈ មន្ត្រីច្បាប់ជាន់ខ្ពស់​ សាស្ត្រាចារ្យច្បាប់អន្តរជាតិ និងអ្នកវិភាគឯករាជ្យ ព្រមទាំងកិច្ចការនានា ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការងារច្បាប់អន្តរជាតិ ។

 

៣- ព័ត៌មានកម្មវិធីបណ្តុះបណ្តាល (Program Information)

កម្មវិធីសិក្សាឯកទេសនីតអន្តរជាតិ ត្រូវសិក្សារយៈពេល ៤ ឆ្នាំ ស្មើ ៨ ឆមាស ។ ឆ្នាំសិក្សាបែងចែកជា ២ ឆមាស ដែល ១ ឆមាសមានរយៈពេល ១៥ សប្ដាហ៍ ដោយមិនរាប់​បញ្ចូលការប្រឡង។ ដើម្បីបញ្ចប់​ការ​សិក្សា​កម្មវិធីនេះ និស្សិតត្រូវទទួលបានចំនួន ១២០ ក្រេឌីត រួមទាំងការសរសេរ និងការការពារ​សារ​ណា​​បញ្ចប់ការសិក្សា ដែលមានមធ្យមភាគនៃពិន្ទុនិទ្ទេសសរុប (GPA) យ៉ាងតិច ២.០០ ។

៤- លក្ខខណ្ឌចូលរៀន (Admission Requirement)

 • បេក្ខជនត្រូវមានសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិ ឬ វិញ្ញាបនបត្របណ្ដោះ​អាសន្ន​មធ្យម​សិក្សា​ទុតិយ​ភូមិ ឬ សញ្ញាបត្រ ដែលមានតម្លៃស្មើ
 • បេក្ខជនត្រូវប្រឡង និងជ្រើសរើសចូលរៀនថ្នាក់ឆ្នាំសិក្សាមូលដ្ឋានដែលរៀបចំដោយសាកលវិទ្យាល័យ និងទទួលស្គាល់ ដោយក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា ។

 

៥. ផែនការសិក្សា (Study Plan)

Year of Study: Foundation                                                                                                                      Credits: 30

Number of Subjects: 10                                                                                                                 Total Hours: 450

Semester I

No

Code

Subject

Hours

Credit

1

FDYB111

Public Administration

45

3

2

FDYB109

Principles of Economics

45

3

3

FDYB121

History and Culture of Southeast Asia

45

3

4

FDYB110

Principles of Philosophy

45

3

5

FDYB122

English for academic Purpose I

45

3

Total

225

15

 

Semester II

No

Code

Subject

Hours

Credit

1

FDYB108

Mathematics for Business and Economics

45

3

2

FDYB101

Computer for Administration

45

3

3

FDYB123

English for academic Purpose II

45

3

4

FDYB107

Introduction to Law

45

3

5

FDYB118

History of Political and Social Events

45

3

Total

225

15

 

Year of Study: II                                                                                                                                     Credits: 30

Number of Subjects: 11                                                                                                                  Total Hours: 450

Semester I

No

Code

Subject

Hours

Credit

1

LAWB215

Constitutional Law

45

3

2

ENGB770

English for Academic Purpose III

45

3

3

LAWB211

Civil Law I

45

3

4

LAWB217

General Administrative Law

45

3

5

LAWB218

General Criminal Law I

45

3

Total

225

15

 

Semester II

No

Code

Subject

Hours

Credit

1

LAWB212

Civil Law II

45

3

2

LAWB219

General Criminal Law II

45

3

3

POIB205

Introduction to Academic Writing for SSIR

45

3

4

POIB201

History of Inter. Relation and Institution

45

3

5

LAWB222

Labor Law

22.5

1.5

6

SOSB702

Personal Development

22.5

1.5

Total

225

15

 

Year of Study: III                                                                                                                                    Credits: 30

Number of Subjects: 11                                                                                                                  Total Hours: 450

Semester I

No

Code

Subject

Hours

Credit

1

POIB303

EU (History and Institution)

45

3

2

LAWB220

History of Political Ideas

45

3

3

LAWB352

Law of WTO

45

3

4

POIB211

International Organization and United Nation System

45

3

5

LAWB354

Law of International Treaties

45

3

Total

225

15

 

Semester II

No

Code

Subject

Hours

Credit

1

LAWB216

Criminal Procedure

45

3

2

POIB301

ASIAN (History and Institution)

45

3

3

LAWB246

International Commercial Law

45

3

4

LAWB227

Public Liberty Law

45

3

5

LAWB228

Research Methodology

45

3

Total

225

15

 

Year of Study: IV                                                                                                                                    Credits: 30

Number of Subjects: 6                                                                                                                   Total Hours: 450

Semester I

No

Code

Subject

Hours

Credit

1

LAWB247

Law of Sea

45

3

2

LAWB334

Civil Procedure

45

3

3

POIB702

Environment and Sustainable Development

45

3

4

LAWB240

Private International Law

45

3

5

LAWB353

International Criminal Law

45

3

Total

225

15

 

Semester II

No

Subject

Hours

Credit

1

LAWB336

Conflict Resolution

45

3

2

Bachelor Thesis

180

12

Total

225

15