Home

Contents

facebook

Youtube

Bachelor of Business Administration (BBA) in Management

១- គោលបំណង (Program Objective)

   កម្មវិធីសិក្សានេះ ត្រូវបានរៀបចំឡើងក្នុងគោលបំណងបណ្តុះបណ្តាលដល់និស្សិតនូវចំណេះដឹង សមត្ថភាព ជំនាញផ្នែករឹង ជំនាញផ្នែកទន់ និងឥរិយាបថល្អ ដែលនិស្សិតបញ្ចប់ការសិក្សាអាចធ្វើការងារជាអ្នកគ្រប់គ្រងនៅតាមបណ្តាស្ថាប័នរដ្ឋ ឯកជន និងអង្គការ ក្រៅរាជរដ្ឋាភិបាលស្របតាមបរិបទអាស៊ាន និងតំបន់ ​។

 

២- ផលសម្រេចរំពឹងទុក (Expected Leaning Outcome)

និស្សិតបញ្ចប់ការសិក្សាឯកទេស​នេះនឹងអាច ៖

 • គ្រប់គ្រងគម្រោង គ្រប់គ្រងប្រតិបត្តិការ គ្រប់គ្រងធនធានមនុស្ស ផលិតកម្ម ភស្តុភារ បង្កើត និងគ្រប់គ្រងអាជីវកម្ម ដោយខ្លួនឯង
 • វិភាគបរិយាកាសអាជីវកម្ម និង សេដ្ឋកិច្ច រៀបចំយុទ្ធសាស្ត្រ ឬវិធីសាស្ត្រក្នុងការគ្រប់គ្រងអាជីវកម្ម ឬគម្រោងផ្សេងៗ និងធ្វើរបាយការណ៍ការងារខាងផ្នែកគ្រប់គ្រង
 • រៀបរាប់ពីប្រវត្តិសាស្រ្តសំខាន់ៗ វប្បធម៌ ប្រព័ន្ធនយោបាយ និងសេដ្ឋកិច្ចនៃបណ្តាប្រទេសអាស៊ីអាគ្នេយ៍
 • ផ្សារភ្ជាប់ទ្រឹស្តីទៅនឹងការអនុវត្តជាក់ស្តែងតាមបណ្តាស្ថាប័នរដ្ឋ ឯកជន និងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាល
 • ប្រើប្រាស់ភាសាអង់គ្លេសសម្រាប់ការសិក្សា និងការងារ​
 • ប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានវិទ្យាសម្រាប់កិច្ចការរដ្ឋបាល
 • ប្រមូល គណនា វិភាគ និងបកស្រាយស្ថិតិ ឬព័ត៌មាន និងលើកជាដំណោះស្រាយដើម្បីសម្រួលដល់ការសម្រេចចិត្ត
 • ប្រតិបត្តិការងារប្រកបដោយក្រមសីលធម៌វិជ្ជាជីវៈ
 • បង្កើតទំនុកចិត្តលើខ្លួនឯង សេចក្តីក្លាហាន គំនិតផ្តួចផ្តើម និងគំនិតច្នៃប្រឌិត
 • ធ្វើការងារជាក្រុម ដឹកនាំក្រុមការងារ ប្រាស្រ័យទាក់ទងល្អ វិភាគពិចារណា និងដោះស្រាយរាល់បញ្ហាប្រឈមស្របតាមការ វិវត្តរបស់សេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គម និងការទទួលខុសត្រូវខ្ពស់
 • ធ្វើការស្វ័យសិក្សាដោយខ្លួនឯង ដើម្បីបន្តការសិក្សាទៅកម្រិតថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់។

៣- ឱកាសការងារ (Job Opportunity)

និស្សិតបញ្ចប់ការសិក្សាឯកទេសនេះនឹងអាចក្លាយជា ៖

 • អ្នកគ្រប់គ្រងគម្រោង អ្នកគ្រប់គ្រងប្រតិបត្តិការ អ្នកគ្រប់គ្រងធនធានមនុស្ស អ្នកគ្រប់គ្រងផលិតកម្ម គ្រប់គ្រងភស្តុភារ
 • សហគ្រិន
 • អ្នកប្រឹក្សាយោបល់លើផ្នែកអាជីវកម្មសម្រាប់ក្រុមហ៊ុន
 • អ្នកស្រាវជ្រាវនិងវិភាគ និងរៀបចំយុទ្ធសាស្ត្រក្នុងការគ្រប់គ្រងគម្រោងផ្សេងៗ
 • បុគ្គលិកផ្នែកគ្រប់គ្រងនៅតាមបណ្ដាស្ថាប័នរដ្ឋ ឯកជន និងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាល
 • គ្រូបង្រៀនផ្នែកគ្រប់គ្រងនៅតាមគ្រឹះស្ថានបណ្តុះបណ្តាលរដ្ឋ និង ឯកជន។

 

៤- រចនាសម្ព័ន្ធអប់រំ 

       កម្មវិធីសិក្សាជំនាញគ្រប់គ្រង ត្រូវសិក្សារយៈពេល ៤ ឆ្នាំ ស្មើ ៨ ឆមាស។ ឆ្នាំសិក្សាបែងចែកជា ២ ឆមាស ដែល ១ ឆមាស​មានរយៈពេល ១៥ សប្ដាហ៍ ដោយមិនរាប់បញ្ចូលការប្រឡង។ ដើម្បីបញ្ចប់ការ​សិក្សាកម្មវិធីនេះ និស្សិតត្រូវទទួល បានចំនួន ១២០ ក្រេឌីត ដែលមានមធ្យមភាគនៃពិន្ទុនិទ្ទេសសរុប (GPA) យ៉ាងតិច ២.០០ ។ 

 

- លក្ខខណ្ឌចូលរៀន

 • បេក្ខជនត្រូវមានសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិ ឬវិញ្ញាបនបត្របណ្តោះអាសន្នមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិ សញ្ញាបត្រដែល មានតម្លៃស្មើ
 • បេក្ខជនត្រូវជ្រើសរើសចូលរៀនថ្នាក់ឆ្នាំសិក្សាមូលដ្ឋានដែលរៀបចំដោយ សាកលវិទ្យាល័យ ត្រួតពិនិត្យ និងទទួល​ស្គាល់​​ដោយក្រសួងអប់រំយុវជន និងកីឡា។ ក្នុងករណីបេក្ខជនធ្លាក់លើមុខវិជ្ជាណាមួយក្នុងការប្រឡងមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិ ឬ បេក្ខជនដែលមានសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិមុនឆ្នាំ ២០០២ ត្រូវប្រឡងជ្រើសរើសចូលរៀន ។

 

 

៦- ផែនការសិក្សា

Year of Study: Foundation                                                                          ​                                            Credits: 30

Number of Subjects: 10                                                                                                                 Total Hours: 450

Semester I

No.

Code

Subject

Hours

Credit

1

FDYB111

Public Administration

45

3

2

FDYB127

Microeconomics

45

3

3

FDYB121

History and Culture of Southeast Asia

45

3

4

FDYB101

Computer for Administration

45

3

5

FDYB122

English for Academic Purposes I

45

3

Total

225

15

Semester II

No.

Code

Subject

Hours

Credit

1

FDYB108

Mathematics for Business and Economics

45

3

2

FDYB110

Principles of Philosophy

45

3

3

FDYB128

FA2: Maintaining Financial Records I

45

3

4

FDYB112

Introduction to Business

45

3

5

FDYB123

English for Academic Purposes II

45

3

Total

225

15

 

Year of Study: II                                                                                                                                     Credits: 30

Number of Subjects: 10                                                                                                                 Total Hours: 450

Semester I

No.

Code

Subject

Hours

Credit

1

ACCB233

FA2: Maintaining Financial Records II

45

3

2

ACCB234

MA2: Managing Cost and Finance I

45

3

3

STAB230

Statistics for Business and Economics

45

3

4

MKTB227

Principles of Marketing

45

3

5

ENGB769

English for Academic Purposes III

45

3

Total

225

15

Semester II

 

No.

Code

Subject

Hours

Credit

 

1

ECOB219

Macroeconomics

45

3

 

2

ACCB235

MA2: Managing Cost and Finance II

45

3

 

3

MGTB226

Principles of Management

45

3

 

4

MKTB221

Marketing Management

45

3

 

5

ENGB770

English for Business Studies I

45

3

 

Total

225

15

 

               

Year of Study: III                                                                                                                                    Credits: 30

Number of Subjects: 11                                                                                                                 Total Hours: 450

Semester I

No.

Code

Subject

Hours

Credit

1

FINB236

F9: Financial Management  I

45

3

2

MGTB217

Human Resource Management

45

3

3

SOSB703

Problem Solving and Critical Thinking

22.5

1.5

4

SOSB702

Personal Development

22.5

1.5

5

LAWB212

Business Law

45

3

6

ENGB771

English for Business Studies II

45

3

Total

225

15

Semester II

No.

Code

Subject

Hours

Credit

1

BUSB218

International Business

45

3

2

BUSB214

Entrepreneurship

45

3

3

MGTB359

Strategic Management

45

3

4

MGTB224

Organizational Behavior

45

3

5

BUSB229

Research Methodology

45

3

Total

225

15

             

 

Year of Study: IV                                                                                                                                    Credits: 30

Number of Subjects: 6     and Bachelor Thesis                                                                               Total Hours: 810

Semester I

No.

Code

Subject

Hours

Credit

1

MGTB228

Project Management

45

3

2

MGTB366

Total Quality Management

45

3

3

MGTB351

Management of Change

45

3

4

MGTB350

Leadership

45

3

5

MGTB357

Operations Management

45

3

Total

225

15

Semester II

No.

Code

Subject

Hours

Credit

1

MGTB338

International Management

45

3

2

 

Bachelor Thesis

540

12

Total

585

15