Home

Contents

facebook

Youtube

Bachelor of Business Administration (BBA) in Marketing

១- ផលសម្រេចរំពឹងទុក (Expected Leaning Outcome)

និស្សិតបញ្ចប់ការសិក្សាឯកទេសនេះនឹងអាច ៖

 • ធ្វើផែនការ និងធ្វើរបាយការណ៍ម៉ាឃីតធីង
 • សិក្សាស្រាវជ្រាវពីស្ថានភាពនៃការប្រកួតប្រជែងទីផ្សារទាំងការលក់ ការផ្សព្វផ្សាយ និងអភិវឌ្ឍផលិតផលនាពេលបច្ចុប្បន្ន និងអនាគត
 • ពន្យល់ពីវិធីសាស្ត្រ និងយុទ្ធសាស្ត្រក្នុងកំណត់ថ្លៃផលិតផល
 • រៀបរាប់ពីប្រវត្តិសាស្រ្តសំខាន់ៗ វប្បធម៌ ប្រព័ន្ធនយោបាយ និងសេដ្ឋកិច្ចនៃបណ្តាប្រទេសអាស៊ីអាគ្នេយ៍
 • ផ្សារភ្ជាប់ទ្រឹស្តីទៅនឹងការអនុវត្តជាក់ស្តែង តាមបណ្តាស្ថាប័នរដ្ឋ ឯកជន និងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាល
 • ប្រើប្រាស់ភាសាអង់គ្លេសសម្រាប់ការសិក្សា និងការងារ​
 • ប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានវិទ្យាសម្រាប់កិច្ចការរដ្ឋបាល
 • ប្រមូល គណនា វិភាគ និងបកស្រាយស្ថិតិ ឬព័ត៌មាន និងលើកជាដំណោះស្រាយដើម្បីសម្រួលដល់ការសម្រេចចិត្ត
 • ប្រតិបត្តិការងារប្រកបដោយក្រមសីលធម៌វិជ្ជាជីវៈ
 • បង្កើតទំនុកចិត្តលើខ្លួនឯង សេចក្តីក្លាហាន គំនិតផ្តួចផ្តើម និងគំនិតច្នៃប្រឌិត
 • ធ្វើការងារជាក្រុម ដឹកនាំក្រុមការងារ ប្រាស្រ័យទាក់ទងល្អ វិភាគពិចារណា និងដោះស្រាយរាល់បញ្ហាប្រឈមស្របតាម ការវិវត្តរបស់សេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គម និងការទទួលខុសត្រូវខ្ពស់
 • ធ្វើការស្វ័យសិក្សាដោយខ្លួនឯង ដើម្បីបន្តការសិក្សាទៅកម្រិតថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់។

 

២- ឱកាសការងារ (Job Opportunity)

និស្សិតបញ្ចប់ការសិក្សាឯកទេសនេះនឹងអាចក្លាយជា ៖

 • អ្នកគ្រប់គ្រងលើផ្នែកម៉ាឃីតធីងដែលទទួលបានភាពជោគជ័យ
 • អ្នកវិភាគ និងជាអ្នកប្រឹក្សាម៉ាឃីតធីងដ៏ជំនាញសម្រាប់ក្រុមហ៊ុន
 • អ្នកតំណាងលក់ផលិតផលឲ្យក្រុមហ៊ុន
 • បុគ្គលិកផ្នែកម៉ាឃីតធីងនៅតាមបណ្ដាសន្ថាប័នរដ្ឋ ឯកជន និងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលដែលមានមុខតំណែង ដូចជាប្រធានគ្រប់គ្រងម៉ាឃីតធីង ប្រធានគ្រប់គ្រងការលក់ ប្រធានគ្រប់គ្រង​​​ការលក់​ប្រ​ចាំតំបន់ ប្រធានជំរុញការលក់ ប្រធានផ្នែកគ្រប់គ្រងការផ្សព្វផ្សាយ ប្រធាន​ស្រាវជ្រាវផ្នែកម៉ាឃីតធីង​ និងបុគ្គលិក​លក់
 • គ្រូបង្រៀនផ្នែកម៉ាឃីតធីងនៅតាមគ្រឹះស្ថានបណ្តុះបណ្តាលរដ្ឋ និង ឯកជន។

 

៣- រចនាសម្ព័ន្ធអប់រំ 

     កម្មវិធីសិក្សាជំនាញគ្រប់គ្រង ត្រូវសិក្សារយៈពេល ៤ ឆ្នាំ ស្មើ ៨ ឆមាស ។ ឆ្នាំសិក្សាបែងចែកជា ២ ឆមាស ដែល ១ ឆមាសមានរយៈពេល ១៥ សប្ដាហ៍ ដោយមិនរាប់បញ្ចូលការប្រឡង។ ដើម្បីបញ្ចប់ការ​សិក្សាកម្មវិធីនេះ និស្សិតត្រូវទទួល បានចំនួន ១២0 ក្រេឌីត ដែលមានមធ្យមភាគនៃពិន្ទុនិទ្ទេសសរុប (GPA) យ៉ាងតិច 2.00។

 

៤- លក្ខខណ្ឌចូលរៀន

 • បេក្ខជនត្រូវមានសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិ ឬវិញ្ញាបនបត្របណ្តោះអាសន្នមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិ សញ្ញាបត្រដែលមានតម្លៃស្មើ
 • បេក្ខជនត្រូវជ្រើសរើសចូលរៀនថ្នាក់ឆ្នាំសិក្សាមូលដ្ឋានដែលរៀបចំដោយ សាកលវិទ្យាល័យ ត្រួតពិនិត្យ និងទទួល​ស្គាល់​​ដោយក្រសួងអប់រំយុវជន និងកីឡា។ ក្នុងករណីបេក្ខជនធ្លាក់លើមុខវិជ្ជាណាមួយក្នុងការប្រឡងមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិ ឬ បេក្ខជនដែលមានសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិមុនឆ្នាំ ២០០២ ត្រូវប្រឡងជ្រើសរើសចូលរៀន ។

 

៥- ផែនការសិក្សា

Year of Study: Foundation                                                                                                                      Credits: 30

Number of Subjects: 10                                                                                                                 Total Hours: 450

Semester I

No.

Code

Subject

Hours

Credit

1

FDYB111

Public Administration

45

3

2

FDYB127

Microeconomics

45

3

3

FDYB121

History and Culture of Southeast Asia

45

3

4

FDYB101

Computer for Administration

45

3

5

FDYB122

English for Academic Purposes I

45

3

Total

225

15

Semester II

No.

Code

Subject

Hours

Credit

1

FDYB108

Mathematics for Business and Economics

45

3

2

FDYB110

Principles of Philosophy

45

3

3

FDYB128

FA2: Maintaining Financial Records I

45

3

4

FDYB112

Introduction to Business

45

3

5

FDYB123

English for Academic Purposes II

45

3

Total

225

15

 

Year of Study: II                                                                                                                                     Credits: 30

Number of Subjects: 10                                                                                                                 Total Hours: 450

Semester I

No.

Code

Subject

Hours

Credit

1

ACCB233

FA2: Maintaining Financial Records II

45

3

2

ACCB234

MA2: Managing Cost and Finance I

45

3

2

STAB230

Statistics for Business and Economics

45

3

4

MKTB227

Principles of Marketing

45

3

5

ENGB769

English for Academic Purposes III

45

3

Total

225

15

Semester II

 

No.

Code

Subject

Hours

Credit

 

1

ECOB219

Macroeconomics

45

3

 

2

ACCB235

MA2: Managing Cost and Finance II

45

3

 

3

MGTB226

Principles of Management

45

3

 

4

MKTB221

Marketing Management

45

3

 

5

ENGB770

English for Business Studies I

45

3

 

Total

225

15

 

 

Year of Study: III                                                                                                                                    Credits: 30

Number of Subjects: 11                                                                                                                  Total Hours: 450

Semester I

No.

Code

Subject

Hours

Credit

1

FINB236

F9: Financial Management  I

45

3

2

MGTB217

Human Resource Management

45

3

3

SOSB703

Problem Solving and Critical Thinking

22.5

1.5

4

SOSB702

Personal Development

22.5

1.5

5

LAWB212

Business Law

45

3

6

ENGB771

English for Business Studies II

45

3

Total

225

15

Semester II

No.

Code

Subject

Hours

Credit

1

BUSB218

International Business

45

3

2

BUSB214

Entrepreneurship

45

3

3

MGTB224

Organizational Behavior

45

3

4

MKTB340

Consumer Behavior

45

3

5

BUSB229

Research Methodology

45

3

Total

225

15

 

Year of Study: IV                                                                                                                                    Credits: 30

Number of Subjects: 6     and Bachelor Thesis                                                                              Total Hours: 810

Semester I

No.

Code

Subject

Hours

Credit

1

MKTB353

Marketing Research

45

3

2

MKTB335

Advertising and Promotional Strategy

45

3

3

MKTB365

Services Marketing

45

3

4

MKTB364

Sales Management

45

3

5

MKTB354

Marketing Strategy

45

3

Total

225

15

Semester II

No.

Code

Subject

Hours

Credit

1

MKTB348

International Marketing

45

3

2

 

Bachelor Thesis

540

12

Total

585

15