Home

Contents

facebook

Youtube

Bachelor of Business Administration (B.B.A) Major: Accounting

១- គោលបំណង (Program Objective)

      កម្មវិធីសិក្សានៃឯកទេសគ្រប់គ្រង ត្រូវបានរៀបចំឡើងក្នុងគោលបំណងបណ្តុះបណ្តាលដល់និស្សិតនូវចំណេះដឹង សមត្ថភាព ជំនាញផ្នែករឹង ជំនាញផ្នែកទន់ និងឥរិយាបថល្អ ដែលនិស្សិតបញ្ចប់ការសិក្សាអាចធ្វើការងារជាអ្នកគ្រប់គ្រងនៅតាមបណ្តាស្ថាប័នរដ្ឋ ឯកជន និងអង្គការក្រៅរាជរដ្ឋាភិបាលស្របតាមបរិបទអាស៊ាន និងតំបន់ ​។

 

២- ផលសម្រេចរំពឹងទុក (Expected Outcome)

និស្សិត បញ្ចប់ការសិក្សាពីឯកទេសនេះនឹងអាច ៖

 • រៀបចំប្រព័ន្ធគណនេយ្យ និងរបាយការណ៍ដើម្បីគ្រប់គ្រងអតិថិជនជំពាក់ប្រចាំថ្ងៃ ខែ និងឆ្នាំ
 • ដោះស្រាយបញ្ហាអតិថិជន និងមើលសមតុល្យជំពាក់
 • រៀបចំប្រព័ន្ធគណនេយ្យ និងធ្វើរបាយការណ៍ផ្គត់ផ្គង់ប្រចាំថ្ងៃ ខែ ដើម្បីគ្រប់គ្រងបំណុល និងដោះស្រាយបញ្ហាជំពាក់
 • កត់ត្រានិងពិនិត្យការចុះបញ្ជី រៀបចំរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ គ្រប់គ្រងសន្និធិនិងអចលនទ្រព្យ គ្រប់គ្រងឥណទេយ្យ ធ្វើសវនកម្មផ្ទៃក្នុង រៀបចំ និងប្រកាសពន្ធ រៀបចំប្រព័ន្ធគណនេយ្យ
 • រៀបរាប់ពីប្រវត្តិសាស្រ្តសំខាន់ៗ វប្បធម៌ ប្រព័ន្ធនយោបាយ និងសេដ្ឋកិច្ចនៃបណ្តាប្រទេសអាស៊ីអាគ្នេយ៍
 • ផ្សារភ្ជាប់ទ្រឹស្តីទៅនឹង ការអនុវត្តជាក់ស្តែង តាមបណ្តាស្ថាប័នរដ្ឋ ឯកជន និងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាល
 • ប្រើប្រាស់ភាសាអង់គ្លេសសម្រាប់ការសិក្សា និងការងារ​
 • ប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានវិទ្យាសម្រាប់កិច្ចការរដ្ឋបាល
 • ប្រមូល គណនា វិភាគ និងបកស្រាយស្ថិតិ ឬព័ត៌មាន និងលើកជាដំណោះស្រាយដើម្បីសម្រួលដល់ការសម្រេចចិត្ត
 • ប្រតិបត្តិការងារប្រកបដោយក្រមសីលធម៌វិជ្ជាជីវៈ
 • បង្កើតទំនុកចិត្តលើខ្លួនឯង សេចក្តីក្លាហាន គំនិតផ្តួចផ្តើម និងគំនិតច្នៃប្រឌិត
 • ធ្វើការងារជាក្រុម ដឹកនាំក្រុមការងារ ប្រាស្រ័យទាក់ទងល្អ វិភាគពិចារណា និងដោះស្រាយរាល់បញ្ហាប្រឈមស្របតាមការវិវត្តរបស់សេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គម និងការទទួលខុសត្រូវខ្ពស់
 • ធ្វើការស្វ័យសិក្សាដោយខ្លួនឯង ដើម្បីបន្តការសិក្សាទៅកម្រិតថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់។

 

៣- ឱកាសការងារ (Job Opportunity)

និស្សិតបញ្ចប់ការសិក្សាឯកទេសនេះនឹងអាចក្លាយជា ៖

 • គណនេយ្យករផ្នែកអតិថិជនជំពាក់ និងជាគណនេយ្យករផ្គត់ផ្គង់ជំពាក់
 • បេឡាករ និងគណនេយ្យករ​តាមបណ្តាស្ថាប័ននានា
 • អ្នកកត់ត្រានិងពិនិត្យការចុះបញ្ជី រៀបចំរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ គ្រប់គ្រងសន្និធិនិងអចលនទ្រព្យ គ្រប់គ្រងឥណទេយ្យ ធ្វើសវនកម្មផ្ទៃក្នុង រៀបចំនិងប្រកាសពន្ធ រៀបចំប្រព័ន្ធគណនេយ្យ
 • បុគ្គលិកបម្រើការងារផ្នែកគណនេយ្យនៅតាមបណ្ដាក្រសួងមន្ទីរសហគ្រាសក្រុមហ៊ុនសណ្ឋាគារធនាគារនិងអង្គការក្រៅ
  រដ្ឋាភិបាលដែលមានមុខតំណែងដូចជាសវនករនៅក្នុងអាជ្ញាធរសវនកម្មជាតិ​ និងក្រុមហ៊ុនឯកជន ​ប្រធាន​គណនេយ្យគណនេយ្យករ អ្នករៀបចំប្រព័ន្ធគណនេយ្យ  អ្នករៀបចំប្រាក់​បៀវត្សបេឡាករ អ្នកប្រកាសពន្ធ និងអ្នក​ពិគ្រោះ​យោបល់ផ្នែកគណនេយ្យ
 • គ្រូបង្រៀនផ្នែកគណនេយ្យនៅតាមគ្រឹះស្ថានបណ្តុះបណ្តាលរដ្ឋ និង ឯកជន។

 

៤- រចនាសម្ព័ន្ធអប់រំ 

   កម្មវិធីសិក្សាជំនាញគ្រប់គ្រង ត្រូវសិក្សារយៈពេល ៤ ឆ្នាំ ស្មើ ៨ ឆមាស ។ ឆ្នាំសិក្សាបែងចែកជា ២ ឆមាស ដែល ១ ឆមាសមានរយៈពេល ១៥ សប្ដាហ៍ ដោយមិនរាប់បញ្ចូលការប្រឡង។ ដើម្បីបញ្ចប់ការ​សិក្សាកម្មវិធីនេះ និស្សិតត្រូវទទួល បានចំនួន ១២0 ក្រេឌីត ដែលមានមធ្យមភាគនៃពិន្ទុនិទ្ទេសសរុប (GPA) យ៉ាងតិច 2.00 ។ 

 

៥- លក្ខខណ្ឌចូលរៀន

 • បេក្ខជនត្រូវមានសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិ ឬវិញ្ញាបនបត្របណ្តោះអាសន្នមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិ សញ្ញាបត្រដែល មានតម្លៃស្មើ
 • បេក្ខជនត្រូវជ្រើសរើសចូលរៀនថ្នាក់ឆ្នាំសិក្សាមូលដ្ឋានដែលរៀបចំដោយ សាកលវិទ្យាល័យ ត្រួតពិនិត្យ និងទទួល​ស្គាល់​​ដោយក្រសួងអប់រំយុវជន និងកីឡា។ ក្នុងករណីបេក្ខជនធ្លាក់លើមុខវិជ្ជាណាមួយក្នុងការប្រឡងមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិ ឬ បេក្ខជនដែលមានសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិមុនឆ្នាំ ២០០២ ត្រូវប្រឡងជ្រើសរើសចូលរៀន ។

 

 

៦- ផែនការសិក្សា

Year of Study: Foundation                                                                                                                      Credits: 30

Number of Subjects: 10                                                                                                                 Total Hours: 450

Semester I

No.

Code

Subject

Hours

Credit

1

FDYB111

Public Administration

45

3

2

FDYB127

Microeconomics

45

3

3

FDYB121

History and Culture of Southeast Asia

45

3

4

FDYB101

Computer for Administration

45

3

5

FDYB122

English for Academic Purposes I

45

3

Total

225

15

Semester II

No.

Code

Subject

Hours

Credit

1

FDYB108

Mathematics for Business and Economics

45

3

2

FDYB110

Principles of Philosophy

45

3

3

FDYB128

FA2: Maintaining Financial Records I

45

3

4

FDYB112

Introduction to Business

45

3

5

FDYB123

English for Academic Purposes II

45

3

Total

225

15

 

Year of Study: II                                                                                                                                     Credits: 30

Number of Subjects: 10                                                                                                                 Total Hours: 450

Semester I

No.

Code

Subject

Hours

Credit

1

ACCB233

FA2: Maintaining Financial Records II

45

3

2

ACCB234

MA2: Managing Cost and Finance I

45

3

2

STAB230

Statistics for Business and Economics

45

3

4

MKTB227

Principles of Marketing

45

3

5

ENGB769

English for Academic Purposes III

45

3

Total

225

15

Semester II

 

No.

Code

Subject

Hours

Credit

 

1

ECOB219

Macroeconomics

45

3

 

2

ACCB235

MA2: Managing Cost and Finance II

45

3

 

3

MGTB226

Principles of Management

45

3

 

4

MKTB221

Marketing Management

45

3

 

5

ENGB770

English for Business Studies I

45

3

 

Total

225

15

 

             

 

Year of Study: III                                                                                                                                    Credits: 30

Number of Subjects: 11                                                                                                                  Total Hours: 450

Semester I

No.

Code

Subject

Hours

Credit

1

FINB236

F9: Financial Management  I

45

3

2

MGTB217

Human Resource Management

45

3

3

SOSB703

Problem Solving and Critical Thinking

22.5

1.5

4

SOSB702

Personal Development

22.5

1.5

5

LAWB212

Business Law

45

3

6

ENGB771

English for Business Studies II

45

3

Total

225

15

Semester II

No.

Code

Subject

Hours

Credit

1

FINB237

F9: Financial Management  II

45

3

2

BUSB214

Entrepreneurship

45

3

3

FINB223

Money and Banking

45

3

4

ACCB238

F3: Financial Accounting I

45

3

5

BUSB229

Research Methodology

45

3

Total

225

15

             

 

Year of Study: IV                                                                                                                                    Credits: 30

Number of Subjects: 6 and Bachelor Thesis                                                                                  Total Hours: 810

Semester I

No.

Code

Subject

Hours

Credit

1

ACCB239

F3: Financial Accounting II

45

3

2

ACCB241

F8: Auditing and Assurance 

45

3

3

ACCB361

QuickBooks

45

3

4

LAWB231

Taxation

45

3

5

ACCB369

Bank Accounting and Reporting

45

3

Total

225

15

Semester II

No.

Code

Subject

Hours

Credit

1

ACCB240

F7: Financial Reporting

45

3

2

 

Bachelor Thesis

540

12

Total

585

15