Home

Contents

facebook

Youtube

Bachelor of Economic Science in Industrial Economics

១- គោលបំណង (Program Objective)

      កម្មវិធីសិក្សានេះ ត្រូវបានរៀបចំឡើងក្នុងគោលបំណងដើម្បីផ្តល់ចំណេះដឹងពីស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចនិងការអភិវឌ្ឍរបស់ប្រទេស វិភាគ និងវាយតម្លៃសេដ្ឋកិច្ច ព្យាករណ៍សេដ្ឋកិច្ច និងរៀបចំគោលនយោបាយរូបិយវត្ថុ និងសារពើពន្ធ ព្រមទាំងឥរិយាបថល្អ ដែលនិស្សិតបញ្ចប់ ការសិក្សាអាចធ្វើការងារផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនៅតាមបណ្តាស្ថាប័ន រដ្ឋ ឯកជន និងអង្គការក្រៅរាជរដ្ឋាភិបាលស្របតាមបរិបទអាស៊ាន និងតំបន់ ​។

 

២- ផលសម្រេចរំពឹងទុក (Expected Leaning Outcome)

និស្សិតបញ្ចប់ការសិក្សា មុខជំនាញនេះនឹងអាច ៖

 • វិភាគតួនាទីសេដ្ឋកិច្ចទីផ្សារ និងរដ្ឋាភិបាល ព្រមទាំងម៉ូដែលមូលដ្ឋាននៃការប្រកួតប្រជែងក្នុងចំណោមសហគ្រាសផលិត ទិញដូចគ្នា
 • វាយតម្លៃស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចរបស់ស្ថាប័នរដ្ឋ ឯកជន និងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាល
 • វិភាគ ព្យាករណ៍សេដ្ឋកិច្ច រៀបចំគោលនយោបាយរូបិយវត្ថុ និងសារពើពន្ធ ពិគ្រោះយោបល់ និងស្រាវជ្រាវផ្នែកសេដ្ឋកិច្ច
 • រៀបរាប់ពីប្រវត្តិសាស្រ្តសំខាន់ៗ វប្បធម៌ ប្រព័ន្ធនយោបាយ និងសេដ្ឋកិច្ចនៃបណ្តាប្រទេសអាស៊ីអាគ្នេយ៍
 • ផ្សារភ្ជាប់ទ្រឹស្តីទៅនឹង ការអនុវត្តជាក់ស្តែង តាមបណ្តាស្ថាប័នរដ្ឋ ឯកជន និងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាល
 • ប្រើប្រាស់ភាសាអង់គ្លេសសម្រាប់ការសិក្សា និងការងារ​
 • ប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានវិទ្យាសម្រាប់កិច្ចការរដ្ឋបាល
 • ប្រមូល គណនា វិភាគ និងបកស្រាយស្ថិតិ ឬព័ត៌មាន និងលើកជាដំណោះស្រាយដើម្បីសម្រួលដល់ការសម្រេចចិត្ត
 • ប្រតិបត្តិការងារប្រកបដោយក្រមសីលធម៌វិជ្ជាជីវៈ
 • បង្កើតទំនុកចិត្តលើខ្លួនឯង សេចក្តីក្លាហាន គំនិតផ្តួចផ្តើម និងគំនិតច្នៃប្រឌិត
 • ធ្វើការងារជាក្រុម ដឹកនាំក្រុមការងារ ប្រាស្រ័យទាក់ទងល្អ វិភាគពិចារណា និងដោះស្រាយរាល់បញ្ហាប្រឈម ស្របតាមការ វិវត្តរបស់សេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គម និងការទទួលខុសត្រូវខ្ពស់
 • ធ្វើការស្វ័យសិក្សាដោយខ្លួនឯង ដើម្បីបន្តការសិក្សាទៅកម្រិតថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់។

 

៣- ឱកាសការងារ (Job Opportunity)

និស្សិតបញ្ចប់ការសិក្សាឯកទេសនេះនឹងអាចក្លាយជា ៖

 • អ្នកប្រឹក្សា​ និងវាយតម្លៃពីស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចរបស់ស្ថាប័នរដ្ឋ ឯកជន និងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាល
 • អ្នកវិភាគ ព្យាករណ៍សេដ្ឋកិច្ច រៀបចំគោលនយោបាយរូបិយវត្ថុ និងសារពើពន្ធ 
 • អ្នកពិគ្រោះយោបល់ និងស្រាវជ្រាវផ្នែកសេដ្ឋកិច្ច
 • បុគ្គលិកបម្រើការងារផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនៅតាមបណ្ដាក្រសួងមន្ទីរ សហគ្រាស ក្រុមហ៊ុន សណ្ឋាគារ ធនាគារ និងអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលដែលមានមុខតំណែងដូចជាអ្នកវិភាគសេដ្ឋកិច្ច អ្នករៀបចំគោលនយោបាយ​សេដ្ឋកិច្ច អ្នកគ្រប់គ្រងសេដ្ឋកិច្ច អ្នកព្យាករណ៍សេដ្ឋកិច្ច អ្នកធ្វើផែនការសេដ្ឋកិច្ច អ្នកប្រតិបត្ដិការ​សេដ្ឋកិច្ច អ្នករៀបចំគោលនយោបាយ សារពើពន្ធ អ្នកគ្រប់គ្រងគម្រោង និងកម្មវិធីអភិវឌ្ឍ
 • គ្រូបង្រៀនផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនៅតាមគ្រឹះស្ថានបណ្តុះបណ្តាលរដ្ឋ និង ឯកជន។

 

៤- រចនាសម្ព័ន្ធអប់រំ 

   កម្មវិធីសិក្សាជំនាញគ្រប់គ្រង ត្រូវសិក្សារយៈពេល ៤ ឆ្នាំ ស្មើ ៨ ឆមាស​។ ឆ្នាំសិក្សាបែងចែកជា ២ ឆមាស ដែល ១ ឆមាសមានរយៈពេល ១៥ សប្ដាហ៍ ដោយមិនរាប់បញ្ចូលការប្រឡង។ ដើម្បីបញ្ចប់ការ​សិក្សាកម្មវិធីនេះ និស្សិតត្រូវទទួល បានចំនួន ១២0 ក្រេឌីត ដែលមានមធ្យមភាគនៃពិន្ទុនិទ្ទេសសរុប (GPA) យ៉ាងតិច 2.00 ។

 

៥- លក្ខខណ្ឌចូលរៀន

 • បេក្ខជនត្រូវមានសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិ ឬវិញ្ញាបនបត្របណ្តោះអាសន្នមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិ សញ្ញាបត្រដែល មានតម្លៃស្មើ
 • បេក្ខជនត្រូវជ្រើសរើសចូលរៀនថ្នាក់ឆ្នាំសិក្សាមូលដ្ឋានដែលរៀបចំដោយ សាកលវិទ្យាល័យ ត្រួតពិនិត្យ និងទទួល​ស្គាល់​​ដោយក្រសួងអប់រំយុវជន និងកីឡា។ ក្នុងករណីបេក្ខជនធ្លាក់លើមុខវិជ្ជាណាមួយក្នុងការប្រឡងមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិ ឬ បេក្ខជនដែលមានសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិមុនឆ្នាំ ២០០២ ត្រូវប្រឡងជ្រើសរើសចូលរៀន ។

 

៦- ផែនការសិក្សា

Year of Study: Foundation                                                                                                                      Credits: 30

Number of Subjects: 10                                                                                                                 Total Hours: 450

Semester I

No.

Code

Subject

Hours

Credit

1

FDYB111

Public Administration

45

3

2

FDYB127

Microeconomics

45

3

3

FDYB121

History and Culture of Southeast Asia

45

3

4

FDYB101

Computer for Administration

45

3

5

FDYB122

English for Academic Purposes I

45

3

Total

225

15

Semester II

No.

Code

Subject

Hours

Credit

1

FDYB108

Mathematics for Business and Economics

45

3

2

FDYB110

Principles of Philosophy

45

3

3

FDYB128

FA2: Maintaining Financial Records I

45

3

4

FDYB112

Introduction to Business

45

3

5

FDYB123

English for Academic Purposes II

45

3

Total

225

15

 

Year of Study: II                                                                                                                                    Credits: 30

Number of Subjects: 10                                                                                                                 Total Hours: 450

Semester I

No.

Code

Subject

Hours

Credit

1

ACCB233

FA2: Maintaining Financial Records II

45

3

2

ACCB234

MA2: Managing Cost and Finance I

45

3

2

STAB230

Statistics for Business and Economics

45

3

4

MKTB227

Principles of Marketing

45

3

5

ENGB769

English for Academic Purposes III

45

3

Total

225

15

Semester II

 

No.

Code

Subject

Hours

Credit

 

1

ECOB219

Macroeconomics

45

3

 

2

ACCB235

MA2: Managing Cost and Finance II

45

3

 

3

MGTB226

Principles of Management

45

3

 

4

MKTB221

Marketing Management

45

3

 

5

ENGB770

English for Business Studies I

45

3

 

Total

225

15

 

 

Year of Study: III                                                                                                                                    Credits: 30

Number of Subjects: 11                                                                                                                  Total Hours: 450

Semester I

No.

Code

Subject

Hours

Credit

1

FINB236

F9: Financial Management  I

45

3

2

MGTB217

Human Resource Management

45

3

3

SOSB703

Problem Solving and Critical Thinking

22.5

1.5

4

SOSB702

Personal Development

22.5

1.5

5

LAWB212

Business Law

45

3

6

ENGB771

English for Business Studies II

45

3

Total

225

15

Semester II

 

No.

Code

Subject

Hours

Credit

 

1

FINB237

F9: Financial Management  II

45

3

 

2

 

Industrial Economics and Organization

45

3

 

3

ECOB352

Managerial economics

45

3

 

4

FINB223

Money and Banking

45

3

 

5

BUSB229

Research Methodology

45

3

 

Total

225

15

 

 

Year of Study: IV                                                                                                                                    Credits: 30

Number of Subjects: 6 and Bachelor Thesis                                                                                  Total Hours: 810

Semester I

No.

Code

Subject

Hours

Credit

1

 

Industry and Economic Development

45

3

2

 

Labor and Urban Economics

45

3

3

 

Competition and Industrial Policy

45

3

4

 

Law and Regulation

45

3

5

ECOB360

Quantitative Methods for Business and Economics

45

3

Total

225

15

Semester II

No.

Code

Subject

Hours

Credit

1

 

Economics of the Firm

45

3

2

 

Bachelor Thesis

540

12

Total

585

15