Home

Contents

facebook

Youtube

Bachelor of Tourism Major in International Tourism Management (B.I.M)

១- គោលបំណង (Program Objective)

      កម្មវិធីសិក្សានេះ ត្រូវបានរៀបចំឡើងក្នុងគោលបំណងផ្តល់នូវចំណេះដឹង សមត្ថភាព ជំនាញគ្រប់គ្រងយុទ្ធសាស្រ្តទេសចរណ៍អន្តរជាតិ សហគ្រិនភាពទេសចរណ៍ និងភស្តុភាលើវិស័យទេសចរណ៍ ព្រមទាំងឥរិយាបថល្អ ដែលអនុញ្ញាតឲ្យនិស្សិតបញ្ចប់ការសិក្សា អាចបម្រើ ការងារក្នុងទីផ្សារការងារអាស៊ាននិងតំបន់ និងចូលរួមចំណែកអភិវឌ្ឍសង្គមជាតិ ។

 

២- ផលសម្រេចរំពឹងទុក (Expected Leaning Outcome)

និស្សិតបញ្ចប់ការសិក្សានឹងអាច ៖

 • ធ្វើផែនការអាជីវកម្មវិស័យទេសចរណ៍អន្តរជាតិ
 • គ្រប់គ្រងអាជីវកម្មទេសចរណ៍អន្តរជាតិ
 • គ្រប់គ្រងប្រតិបត្តិការក្នុងឧស្សាហកម្មទេសចរណ៍
 • វិភាគពីឥរិយាបថរបស់ភ្ញៀវទេសចរ ដើម្បីបម្រើសេវាកម្មប្រកបដោយភាពពេញចិត្ត
 • គ្រប់គ្រងភស្តុភាលើវិស័យទេសចរណ៍
 • អនុវត្តទ្រឹស្តីផ្នែកទេសចរណ៍តាមបណ្តាស្ថាប័នរដ្ឋ ឯកជន និងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាល
 • ប្រើប្រាស់ភាសាអង់គ្លេសសម្រាប់ការសិក្សា និងប្រាស័យទាក់ទងក្នុងការងារ
 • ប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានវិទ្យាសម្រាប់កិច្ចការរដ្ឋបាល
 • ប្រមូល គណនា វិភាគ និងបកស្រាយស្ថិតិ ឬព័ត៌មាន និងលើកជាដំណោះស្រាយដើម្បីសម្រួលដល់ការសម្រេចចិត្ត
 • ប្រតិបត្តិការងារប្រកបដោយក្រមសីលធម៌វិជ្ជាជីវៈ
 • ប្រឡងវិញ្ញាបនបត្រជំនាញទេសចរណ៍អាស៊ាន ផ្នែកការិយាល័យខាងមុខ គេហកិច្ច សេវាម្ហូបអាហារ និងភេសជ្ជ និងភ្នាក់ងារទេសចរណ៍
 • បង្កើតទំនុកចិត្តលើខ្លួនឯង សេចក្តីក្លាហាន គំនិតផ្តួចផ្តើម និងគំនិតច្នៃប្រឌិត
 • ធ្វើការងារជាក្រុម ដឹកនាំក្រុមការងារ ប្រាស្រ័យទាក់ទងល្អ វិភាគពិចារណា និងដោះស្រាយរាល់បញ្ហាប្រឈមស្របតាមការវិវត្តរបស់សេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គម និងការទទួលខុសត្រូវខ្ពស់
 • ធ្វើការស្វ័យសិក្សាដោយខ្លួនឯងពេញមួយជីវិត និងបន្តការសិក្សាទៅកម្រិតថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់។

 

៣- ឱកាសការងារ (Job Opportunity)

និស្សិតបញ្ចប់ការសិក្សាឯកទេសនេះនឹងអាចក្លាយជា ៖

 • អ្នកធ្វើផែនការយុទ្ធសាស្ត្រក្នុងការគ្រប់គ្រងវិស័យទេសចរណ៍ និងបដិសណ្ឋារកិច្ច
 • អ្នកប្រឹក្សានិងវិភាគការគ្រប់គ្រងធនធានមនុស្ស​ និងហិរញ្ញវត្ថុលើវិស័យទេសចរណ៍និងបដិសណ្ឋារកិច្ច
 • ជាអ្នកគ្រប់គ្រងអាជីកម្មសណ្ឋាគារ ភោជនីយដ្ឋាន រមណីយដ្ឋាន ភ្នាក់ងារទេសចរណ៍ និងក្រុមហ៊ុនដឹកអ្នកដំណើរ
 • បុគ្គលិកបម្រើការងារវិស័យទេសចរណ៍និងបដិសណ្ឋារកិច្ចនៅស្ថាប័នរដ្ឋនិងឯកជនដែលមានមុខតំណែងដូចជា​ អ្នកគ្រប់គ្រងទូទៅនៃសណ្ឋាគារ អ្នកគ្រប់គ្រងការិយាល័យ​ជួរមុខ អ្នកគ្រប់គ្រងគេហកិច្ច អ្នកគ្រប់គ្រងការកក់បន្ទប់ អ្នកគ្រប់គ្រងព្រឹត្តិការណ៍ (ការប្រជុំ សិក្ខាសាលា និងសន្និសីទជាតិ និងអន្តរជាតិ) អ្នកប្រឹក្សានៅក្នុងបដិសណ្ឋារកិច្ច ប្រធានផ្នែកបម្រើសេវា អ្នកគ្រប់គ្រងទូទៅនៃទីភ្នាក់ងារទេសចរណ៍ ជំនួយការអ្នកគ្រប់គ្រងទូទៅ អ្នកផ្តល់ប្រឹក្សាទេសចរណ៍ជាន់ខ្ពស់ ប្រធានគ្រប់គ្រងផលិតផលនៃការីទេសចរណ៍ ប្រធានផ្នែកលក់និងទីផ្សារ ប្រធានផ្នែកលក់សំបុត្រ ប្រធានផ្នែកកញ្ចប់ទស្សនកិច្ច មគ្គុទេសទេសចរណ៍ និងអ្នកប្រឹក្សាផ្នែកលក់
 • អ្នកធ្វើការងារនៅក្នុងរមណីយដ្ឋានដូចជា​ រមណីយដ្ឋានវប្បធម៌​ រមណីយដ្ឋាន​ប្រវត្តិសាស្ត្រ​ អេកូទេសចរណ៍ និងរមណីយដ្ឋានកែច្នៃ
 • គ្រូបង្រៀនផ្នែកទេសចរណ៍ និងបដិសណ្ឋារកិច្ចនៅតាមគ្រឹះស្ថានបណ្តុះបណ្តាលរដ្ឋ និងឯកជន។

 

៤- រចនាសម្ព័ន្ធអប់រំ 

កម្មវិធីសិក្សាជំនាញគ្រប់គ្រងទេសចរណ៍ និងបដិសណ្ឋារកិច្ច ត្រូវសិក្សារយៈពេល ៤ ឆ្នាំ ស្មើ ៨ ឆមាស ។ ឆ្នាំសិក្សាបែងចែកជា ២ ឆមាស ដែល ១ ឆមាសមានរយៈពេល ១៥ សប្ដាហ៍ ដោយមិនរាប់បញ្ចូលការប្រឡង ។ ដើម្បីបញ្ចប់ការសិក្សាកម្មវិធីនេះ និស្សិតត្រូវទទួល បានចំនួន ១២០ ក្រេឌីត ដែលមានមធ្យមភាគនៃពិន្ទុនិទ្ទេស​សរុប (GPA) យ៉ាងតិច ២.០០ ។ 

 

៥- លក្ខខណ្ឌចូលរៀន

 • បេក្ខជនត្រូវមានសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិ ឬវិញ្ញាបនបត្របណ្តោះអាសន្នមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិ សញ្ញាបត្រដែលមានតម្លៃស្មើ
 • បេក្ខជនត្រូវជ្រើសរើសចូលរៀនថ្នាក់ឆ្នាំសិក្សាមូលដ្ឋានដែលរៀបចំដោយ សាកលវិទ្យាល័យ ត្រួតពិនិត្យ និងទទួល​ស្គាល់​​ដោយក្រសួងអប់រំយុវជន និងកីឡា។ ក្នុងករណីបេក្ខជនធ្លាក់លើមុខវិជ្ជាណាមួយក្នុងការប្រឡងមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិ ឬ បេក្ខជនដែលមានសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិមុនឆ្នាំ ២០០២ ត្រូវប្រឡងជ្រើសរើសចូលរៀន ។

 

៦- រចនាសម្ព័ន្ធកម្មវិធីសិក្សា

៦.១- តម្រូវការសិក្សា          

Types of subjects

 

Credits

General Education Subjects

 

30

Major Subjects

 

78

  - Core Major Subjects 

46.5

 

  - Basic Major Subjects

18

 

  - Minor Subjects

13.5

 

Bachelor Thesis

 

12

  Total

 

120

៦.២- ឈ្មោះមុខវិជា្ជតាមប្រភេទ               

ក. មុខវិជ្ជាអប់រំទូទៅ (General Education Subject)                                                                                    ៣០ ក្រេឌីត

            Social Sciences                                                                                                                        6 Credits

FDYB127

Microeconomics

3

FDYB111

Public Administration

3

           

            Arts and Humanities                                                                                                              6 Credits  

FDYB110

Principles of Philosophy

3

FDYB121

History and Culture of Southeast Asia

3

        

         Science and Technology                                                                                                           6 Credits

FDYB101

Computer for Administration

3

FDYB108

Mathematics for Business and Economics

3

        

         Languages                                                                                                                                 6 Credits

FDYB130

English for Academic Purposes I (At least Pre-Intermediate)

3

FDYB131

English for Academic Purposes II

3

        

         Orientation                                                                                                                                 6 Credits

FDYB125

Introduction to Tourism and  Hospitality

3

FDYB120

Khmer Civilization

3

 

ខ. មុខវិជ្ជាស្នូល (Core Major Subject)                                                                                                     ៤៦.៥ ក្រេឌីត

1

MKTB227

Principles of Marketing

3

2

HRMB214

Human Resource Management in Tourism and Hospitality

3

3

FDYB113

Principles of Accounting

3

4

STAB230

Statistics for Business and Economics

3

5

MGTB226

Principles of Management

3

6

ACCB218

Accounting in Tourism and Hospitality

3

7

BUSB229

Research Methodology

3

8

TOUB221

Geography of Tourism

3

9

MKTB222

Marketing for Tourism and Hospitality

3

10

MKTB223

Consumer Behavior for Tourism

3

11

TOUB229

Tourist Guide

3

12

TOUB230

Khmer Culture Studies

3

13

TOUB234

Tourism and Hospitality Law

3

14

BUSB233

E-Business

3

15

 

Global Marketing

1.5

16

 

Cultural Tourism Management

3

 

គ. មុខវិជ្ជាមូលដ្ឋានជំនាញ (Basic Major Subject)                                                                                      ១៨ ក្រេឌីត

1

TOUB341

Travel Operation Management

3

2

 

Modern Tourism Organization and Operation Management

3

3

 

Tourism Logistics Management

3

4

 

International Tourism Business Strategy

3

5

 

Tourism Business Entrepreneurship

3

6

 

International Tourism and Globalization

3

 

ឃ. មុខវិជ្ជាបន្ទាប់បន្សំ (Minor Subject)                                                      ​​​​​                                            ១៣.៥ ក្រេឌីត

1

SOSB701

Communication and Ethics

3

2

SOSB702

Personal Development

1.5

3

ENGB772

English for Academic Purposes III

3

4

ENGB775

English for Tourism and Hospitality I

3

5

ENGB776

English for Tourism and Hospitality II

3

ង. សរសេរសារណាបទ                                                                                                                           ១២ ក្រេឌីត

៦.៣- ផែនការសិក្សា

Year of Study: Foundation                                                                                                          Credits: 30

Number of Subjects: 10                                                                                                         Total Hours: 450       

Semester I

No.

Code

Subject

Hours

Credit

1

FDYB111

Public Administration

45

3

2

FDYB127

Microeconomics

45

3

3

FDYB121

History and Culture of Southeast Asia

45

3

4

FDYB101

Computer for Administration

45

3

5

FDYB122

English for Academic Purposes I

45

3

Total

225

15

Semester II

No.

Code

Subject

Hours

Credit

1

FDYB108

Mathematics for Business and Economics

45

3

2

FDYB110

Principles of Philosophy

45

3

3

FDYB125

Introduction to Tourism and Hospitality

45

3

4

FDYB120

Khmer Civilization

45

3

5

FDYB123

English for Academic Purposes II

45

3

Total

225

15

     Year of Study: II                                                                          ​​                           ​​​           Credits: 30

 Number of Subjects: 10                                                                                                       Total Hours: 450         

Semester I

No.

Code

Subject

Hours

Credit

1

STAB230

Statistics for Business and Economics

45

3

2

SOSB701

Communication and Ethics

45

3

3

FDYB113

Principles of Accounting

45

3

4

TOUB230

Khmer Culture Studies

45

3

5

ENGB769

English for Academic Purposes III

45

3

Total

225

15

Semester II

No.

Code

Subject

Hours

Credit

1

MKTB227

Principles of Marketing

45

3

2

MGTB226

Principles of Management

45

3

3

TOUB221

Geography of Tourism

45

3

4

ACCB218

Accounting in Tourism and Hospitality

45

3

5

ENGB770

English for Tourism and Hospitality I

45

3

Total

225

15

Year of Study: III                     ​                                                                                                 Credits: 30

Number of Subjects: 11                                                                                                        Total Hours: 450         

Semester I

No.

Code

Subject

Hours

Credit

1

HRMB214

Human Resource Management in Tourism and Hospitality

45

3

2

MKTB222

Marketing for Tourism and Hospitality

45

3

3

TOUB229

Tourist Guide

45

3

4

BUSB233

E-Business

22.5

1.5

5

SOSB702

Personal Development

22.5

1.5

6

ENGB771

English for Tourism and Hospitality II

45

3

Total

225

15

Semester II

No.

Code

Subject

Hours

Credit

1

MKTB223

Consumer Behavior for Tourism

45

3

2

TOUB341

Travel Operation Management

45

3

3

 

Modern Tourism Organization and Operation management

45

3

4

 

Cultural Tourism Management

45

3

5

BUSB229

Research Methodology

45

3

Total

225

15

 

Year of Study: IV                                                                                                                       Credits: 30

Number of Subjects: 6 and Bachelor Thesis                                                                         Total Hours: 810        

Semester I

No.

Code

Subject

Hours

Credit

1

TOUB234

Tourism and Hospitality Law

45

3

2

 

Tourism Business Entrepreneurship

45

3

3

 

Tourism Logistics Management

45

3

4

 

Global Marketing

45

3

5

 

International tourism and globalization

45

3

Total

225

15

Semester II

No.

Code

Subject

Hours

Credit

1

 

International Tourism Business Strategy

45

3

 

Bachelor Thesis

540

12

Total

585

15