Home

Contents

facebook

Youtube

Bachelor of Tourism Major in Tourism and Hospitality Management (B.T.H)

១- គោលបំណង (Program Objective)

   កម្មវិធីសិក្សានេះ ត្រូវបានរៀបចំឡើងក្នុងគោលបំណងបណ្តុះបណ្តាលនិស្សិតលើវិស័យទេសចរណ៍ និងបដិសណ្ឋារកិច្ច តាមរយៈ ការផ្តល់នូវចំណេះដឹង សមត្ថភាព ជំនាញផ្នែករឹង ជំនាញផ្នែកទន់ និងឥរិយាបថល្អ ព្រមទាំងជំរុញឲ្យមានការស្រលាញ់វប្បធម៌ជាតិ ដែលឆ្លើយតប ទៅនឹងតម្រូវការទីផ្សារការងារអាស៊ាន និងតំបន់ ដើម្បីចូលរួមចំណែកអភិវឌ្ឍសង្គមជាតិ ។

 

២- ផលសម្រេចរំពឹងទុក (Expected Leaning Outcome)

និស្សិតបញ្ចប់ការសិក្សានឹងអាច ៖

 • ធ្វើផែនការអាជីវកម្មវិស័យទេសចរណ៍ និងបដិសណ្ឋារកិច្ច
 • គ្រប់គ្រងប្រតិបត្តិការក្នុងឧស្សាហកម្មទេសចរណ៍ និងបដិសណ្ឋារកិច្ច
 • វិភាគពីឥរិយាបថរបស់ភ្ញៀវទេសចរ ដើម្បីបម្រើសេវាកម្មប្រកបដោយភាពពេញចិត្ត
 • អនុវត្តទ្រឹស្តីផ្នែកទេសចរណ៍ និងបដិសណ្ឋារកិច្ចតាមបណ្តាស្ថាប័នរដ្ឋ ឯកជន និងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាល
 • ប្រើប្រាស់ភាសាអង់គ្លេសសម្រាប់ការសិក្សា និងប្រាស័យទាក់ទងក្នុងការងារ
 • ប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានវិទ្យាសម្រាប់កិច្ចការរដ្ឋបាល
 • ប្រមូល គណនា វិភាគ និងបកស្រាយស្ថិតិ ឬព័ត៌មាន និងលើកជាដំណោះស្រាយដើម្បីសម្រួលដល់ការសម្រេចចិត្ត
 • ប្រតិបត្តិការងារប្រកបដោយក្រមសីលធម៌វិជ្ជាជីវៈ
 • ប្រឡងវិញ្ញាបនបត្រជំនាញទេសចរណ៍អាស៊ាន ផ្នែកការិយាល័យខាងមុខ គេហកិច្ច សេវាម្ហូបអាហារ និងភេសជ្ជ និងភ្នាក់ងារទេសចរណ៍
 • បង្កើតទំនុកចិត្តលើខ្លួនឯង សេចក្តីក្លាហាន គំនិតផ្តួចផ្តើម និងគំនិតច្នៃប្រឌិត
 • ធ្វើការងារជាក្រុម ដឹកនាំក្រុមការងារ ប្រាស្រ័យទាក់ទងល្អ វិភាគពិចារណា និងដោះស្រាយរាល់បញ្ហាប្រឈម ស្របតាម ការវិវត្តរបស់សេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គម និងការទទួលខុសត្រូវខ្ពស់
 • ធ្វើការស្វ័យសិក្សាដោយខ្លួនឯងពេញមួយជីវិត និងបន្តការសិក្សាទៅកម្រិតថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់។

 

៣- ឱកាសការងារ (Job Opportunity)

និស្សិតបញ្ចប់ការសិក្សាឯកទេសនេះនឹងអាចក្លាយជា ៖

 • អ្នកធ្វើផែនការយុទ្ធសាស្ត្រក្នុងការគ្រប់គ្រងវិស័យទេសចរណ៍ និងបដិសណ្ឋារកិច្ច
 • អ្នកប្រឹក្សានិងវិភាគការគ្រប់គ្រងធនធានមនុស្ស​ និងហិរញ្ញវត្ថុលើវិស័យទេសចរណ៍និងបដិសណ្ឋារកិច្ច
 • ជាអ្នកគ្រប់គ្រងអាជីកម្មសណ្ឋាគារ ភោជនីយដ្ឋាន រមណីយដ្ឋាន ភ្នាក់ងារទេសចរណ៍ និងក្រុមហ៊ុនដឹកអ្នកដំណើរ
 • បុគ្គលិកបម្រើការងារវិស័យទេសចរណ៍និងបដិសណ្ឋារកិច្ចនៅស្ថាប័នរដ្ឋនិងឯកជនដែលមានមុខតំណែងដូចជា​ អ្នកគ្រប់គ្រងទូទៅនៃសណ្ឋាគារ អ្នកគ្រប់គ្រងការិយាល័យ​ជួរមុខ អ្នកគ្រប់គ្រងគេហកិច្ច អ្នកគ្រប់គ្រងការកក់បន្ទប់ អ្នកគ្រប់គ្រងព្រឹត្តិការណ៍ (ការប្រជុំ សិក្ខាសាលា និងសន្និសីទជាតិ និងអន្តរជាតិ) អ្នកប្រឹក្សានៅក្នុងបដិសណ្ឋារកិច្ច ប្រធានផ្នែកបម្រើសេវា អ្នកគ្រប់គ្រងទូទៅនៃទីភ្នាក់ងារទេសចរណ៍ ជំនួយការអ្នកគ្រប់គ្រងទូទៅ អ្នកផ្តល់ប្រឹក្សាទេសចរណ៍ ជាន់ខ្ពស់ ប្រធានគ្រប់គ្រងផលិតផលនៃការីទេសចរណ៍ ប្រធានផ្នែកលក់និងទីផ្សារ ប្រធានផ្នែកលក់សំបុត្រ ប្រធានផ្នែក កញ្ចប់ទស្សនកិច្ច មគ្គុទេសទេសចរណ៍ និងអ្នកប្រឹក្សាផ្នែកលក់
 • អ្នកធ្វើការងារនៅក្នុងរមណីយដ្ឋានដូចជា​ រមណីយដ្ឋានវប្បធម៌​ រមណីយដ្ឋាន​ប្រវត្តិសាស្ត្រ​ អេកូទេសចរណ៍ និងរមណីយដ្ឋានកែច្នៃ
 • គ្រូបង្រៀនផ្នែកទេសចរណ៍ និងបដិសណ្ឋារកិច្ចនៅតាមគ្រឹះស្ថានបណ្តុះបណ្តាលរដ្ឋ និងឯកជន។

 

៤- រចនាសម្ព័ន្ធអប់រំ 

         កម្មវិធីសិក្សាជំនាញគ្រប់គ្រងទេសចរណ៍ និងបដិសណ្ឋារកិច្ច ត្រូវសិក្សារយៈពេល ៤ ឆ្នាំ ស្មើ ៨ ឆមាស ។ ឆ្នាំសិក្សាបែងចែកជា ២ ឆមាស ដែល ១ ឆមាសមានរយៈពេល ១៥ សប្ដាហ៍ ដោយមិនរាប់បញ្ចូលការប្រឡង ។ ដើម្បីបញ្ចប់ការសិក្សាកម្មវិធីនេះ និស្សិតត្រូវទទួល បានចំនួន ១២០ ក្រេឌីត ដែលមានមធ្យមភាគនៃពិន្ទុនិទ្ទេស​សរុប (GPA) យ៉ាងតិច ២.០០ ។ 

 

៥- លក្ខខណ្ឌចូលរៀន

 • បេក្ខជនត្រូវមានសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិ ឬវិញ្ញាបនបត្របណ្តោះអាសន្នមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិ សញ្ញាបត្រដែល មានតម្លៃស្មើ
 • បេក្ខជនត្រូវជ្រើសរើសចូលរៀនថ្នាក់ឆ្នាំសិក្សាមូលដ្ឋានដែលរៀបចំដោយ សាកលវិទ្យាល័យ ត្រួតពិនិត្យ និងទទួល​ស្គាល់​​ដោយក្រសួងអប់រំយុវជន និងកីឡា។ ក្នុងករណីបេក្ខជនធ្លាក់លើមុខវិជ្ជាណាមួយក្នុងការប្រឡងមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិ ឬ បេក្ខជនដែលមានសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិមុនឆ្នាំ ២០០២ ត្រូវប្រឡងជ្រើសរើសចូលរៀន ។

 

៦- រចនាសម្ព័ន្ធកម្មវិធីសិក្សា

៦.១- តម្រូវការសិក្សា          

Types of subjects

 

Credits

General Education Subjects

 

30

Major Subjects

 

78

  - Core Major Subjects 

46.5

 

  - Basic Major Subjects

18

 

  - Minor Subjects

13.5

 

Bachelor Thesis

 

12

  Total

 

120

៦.២- ឈ្មោះមុខវិជា្ជតាមប្រភេទ               

ក. មុខវិជ្ជាអប់រំទូទៅ (General Education Subject)                                                                                 ៣០ ក្រេឌីត

            Social Sciences                                                                                                                      6 Credits

FDYB127

Microeconomics

3

FDYB111

Public Administration

3

           

            Arts and Humanities                                                                                                                 6 Credits  

FDYB110

Principles of Philosophy

3

FDYB121

History and Culture of Southeast Asia

3

        

         Science and Technology                                                                                                             6 Credits

FDYB101

Computer for Administration

3

FDYB108

Mathematics for Business and Economics

3

        

         Languages                                                                                                                               6 Credits

FDYB130

English for Academic Purposes I (At least Pre-Intermediate)

3

FDYB131

English for Academic Purposes II

3

        

         Orientation                                                                                                                               6 Credits

FDYB125

Introduction to Tourism and  Hospitality

3

FDYB120

Khmer Civilization

3

 

ខ. មុខវិជ្ជាស្នូល (Core Major Subject)                                                                                                 ៤៦.៥ ក្រេឌីត

1

MKTB227

Principles of Marketing

3

2

HRMB214

Human Resource Management in Tourism and Hospitality

3

3

FDYB113

Principles of Accounting

3

4

STAB230

Statistics for Business and Economics

3

5

MGTB226

Principles of Management

3

6

ACCB218

Accounting in Tourism and Hospitality

3

7

BUSB229

Research Methodology

3

8

TOUB221

Geography of Tourism

3

9

MKTB222

Marketing for Tourism and Hospitality

3

10

MKTB223

Consumer Behavior for Tourism

3

11

HPMB224

Hospitality Business Plan

3

12

TOUB225

Sustainable Tourism Development

3

13

TOUB229

Tourist Guide

3

14

TOUB230

Khmer Culture Studies

3

15

TOUB234

Tourism and Hospitality Law

3

16

BUSB233

E-Business

1.5

 

គ. មុខវិជ្ជាមូលដ្ឋានជំនាញ (Basic Major Subject)                                                                                     ១៨ ក្រេឌីត

1

HPMB334

Events Planning and Management

3

2

HPMB336

Hotel Operation Management

3

3

HPMB337

Food and Beverage Management

3

4

TOUB341

Travel Operation Management

3

5

TOUB236

Front Office Operations

3

6

HPMB226

Housekeeping Operations

3

 

ឃ. មុខវិជ្ជាបន្ទាប់បន្សំ (Minor Subject)                                                      ​​​​​                                           ១៣.៥ ក្រេឌីត

1

SOSB701

Communication and Ethics

3

2

SOSB702

Personal Development

1.5

3

ENGB772

English for Academic Purposes III

3

4

ENGB775

English for Tourism and Hospitality I

3

5

ENGB776

English for Tourism and Hospitality II (Graduate TOEFL 500 or IELTS 5.5)

3

 

ង. សរសេរសារណាបទ                                                                                                                          ១២ ក្រេឌីត

៦.៣- ផែនការសិក្សា

Year of Study: Foundation                                                                                                              Credits: 30

Number of Subjects: 10                                                                                                           Total Hours: 450

Semester I

No.

Code

Subject

Hours

Credit

1

FDYB111

Public Administration

45

3

2

FDYB127

Microeconomics

45

3

3

FDYB121

History and Culture of Southeast Asia

45

3

4

FDYB101

Computer for Administration

45

3

5

FDYB122

English for Academic Purposes I (At least pre-intermediate level)

45

3

Total

225

15

Semester II

No.

Code

Subject

Hours

Credit

1

FDYB108

Mathematics for Business and Economics

45

3

2

FDYB110

Principles of Philosophy

45

3

3

FDYB125

Introduction to Tourism and Hospitality

45

3

4

FDYB120

Khmer Civilization

45

3

5

FDYB123

English for Academic Purposes II

45

3

Total

225

15

   

 Year of Study: II                                                                    ​​              ​​​                                       Credits: 30

 Number of Subjects: 10                                                                                                         Total Hours: 450

Semester I

No.

Code

Subject

Hours

Credit

1

STAB230

Statistics for Business and Economics

45

3

2

SOSB701

Communication and Ethics

45

3

3

FDYB113

Principles of Accounting

45

3

4

TOUB230

Khmer Culture Studies

45

3

5

ENGB769

English for Academic Purposes III

45

3

Total

225

15

Semester II

No.

Code

Subject

Hours

Credit

1

MKTB227

Principles of Marketing

45

3

2

MGTB226

Principles of Management

45

3

3

TOUB221

Geography of Tourism

45

3

4

ACCB218

Accounting in Tourism and Hospitality

45

3

5

ENGB770

English for Tourism and Hospitality I

45

3

Total

225

15

 

Year of Study: III                     ​                                                                                                   Credits: 30

Number of Subjects: 11                                                                                                          Total Hours: 450

Semester I

No.

Code

Subject

Hours

Credit

1

HRMB214

Human Resource Management in Tourism and Hospitality

45

3

2

MKTB222

Marketing for Tourism and Hospitality

45

3

3

TOUB229

Tourist Guide

45

3

4

BUSB233

E-Business

22.5

1.5

5

SOSB702

Personal Development

22.5

1.5

6

ENGB771

English for Tourism and Hospitality II (Graduate TOEFL 500 or IELTS 5.5)

45

3

Total

225

15

Semester II

No.

Code

Subject

Hours

Credit

1

MKTB223

Consumer Behavior for Tourism

45

3

2

TOUB341

Travel Operation Management

45

3

3

HPMB226

Housekeeping Operations

45

3

4

TOUB236

Front Office Operations

45

3

5

BUSB229

Research Methodology

45

3

Total

225

15

 

Year of Study: IV                                                                                                                        Credits: 30

Number of Subjects: 6 and Bachelor Thesis                                                                        Total Hours: 810        

Semester I

No.

Code

Subject

Hours

Credit

1

TOUB234

Tourism and Hospitality Law

45

3

2

HPMB224

Hospitality Business Plan

45

3

3

HPMB337

Food and Beverage Management

45

3

4

HPMB334

Events Planning and Management

45

3

5

TOUB225

Sustainable Tourism Development

45

3

Total

225

15

Semester II

No.

Code

Subject

Hours

Credit

1

HPMB336

Hotel Operation Management

45

3

 

Bachelor Thesis

540

12

Total

585

15