Home

Contents

facebook

Youtube

Architecture

១- ការពិពណ៌នា (Description)

 

២-  លទ្ធផលរំពឹងទុក (Expected Learning Outcomes)

និស្សិតបញ្ចប់ការសិក្សាមុខជំនាញនេះអាច៖

 • គូរប្លង់ផ្នែកខាងក្នុង និងផ្នែកខាងក្រៅ នៃគេហដ្ឋាន សណ្ឋាគារ និងអគារផ្សេងៗ
 • ធ្វើផែនការសាងសង់ គ្រប់គ្រងការសាងសង់ រចនាបរិស្ថាន និងនគររូបនីយកម្ម
 • អនុវត្តជាក់ស្តែងនៅការដ្ឋានសាងសង់
 • ប្រើប្រាស់ប្រាស់ភាសាអង់គ្លេសសម្រាប់ការសិក្សា និងការប្រាស្រ័យទាក់ទងការងារ​
 • ប្រមូល គណនា វិភាគ បកស្រាយស្ថិតិ ឬព័ត៌មាន និងលើកជាដំណោះស្រាយដើម្បីជួយសម្រួលដល់ការសម្រេចចិត្ត
 • បង្កើតទំនុកចិត្តលើខ្លួនឯង សេចក្តីក្លាហាន គំនិតផ្តួចផ្តើម និងគំនិតច្នៃប្រឌិត
 • ធ្វើការងារជាក្រុម ដឹកនាំក្រុមការងារ ប្រាស្រ័យទាក់ទងល្អ វិភាគពិចារណា និងដោះស្រាយរាល់បញ្ហាប្រឈមស្របតាមការវិវត្តរបស់សេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គម និងការទទួលខុសត្រូវខ្ពស់
 • ធ្វើការស្វ័យសិក្សាដោយខ្លួនឯងពេញមួយជីវិត និងបន្តការសិក្សាទៅកម្រិតថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់។

 

៣- ឱកាសការងារ (Job Opportunity)

និស្សិតបញ្ចប់ការសិក្សាមុខជំនាញនេះនឹងក្លាយទៅជា៖

 • បម្រើការងារផ្នែកស្ថាបត្យកម្មនៅក្នុងស្ថាប័នរដ្ឋ ឬឯកជន និងក្រុមហ៊ុន អចលនទ្រព្យ ដូចជា ស្ថាបត្យករ អ្នកគ្រប់គ្រងក្រុមហ៊ុន អចលនទ្រព្យ អ្នករចនាផ្នែកខាងក្នុង និងខាងក្រៅ អ្នកត្រួតពិនិត្យ តាមដាន និងអធិការកិច្ច ការសាងសង់អគារ​ ឬសំណង់
 • អ្នករចនាការផលិត វិស្វករ និងអ្នករៀបចំផែនការអភិវឌ្ឍទីក្រុង
 • សាស្ត្រាចារ្យផ្នែកស្ថាបត្យកម្ម
 • អ្នកស្រាវជ្រាវផ្នែកស្ថាបត្យកម្ម ។

 

៤- ព័ត៌មានសិក្សា

     កម្មវិធីសិក្សាឯកទេស ព័ត៌មានវិទ្យា និស្សិតត្រូវសិក្សារយៈពេល ៤ឆ្នាំ ស្មើ ៨ឆមាស។ ឆ្នាំសិក្សាបែងចែកជា ២ឆមាស ដែល១ឆមាស មានរយៈពេល ១៥សប្តាហ៍ ដោយមិនរាប់បញ្ចូលការប្រឡង។ ដើម្បីបញ្ចប់ការសិក្សាកម្មវិធីនេះនិស្សិតត្រូវទទួលបាន មានចំនួន ១២០ក្រេឌីត ដែលមានមធ្យមភាគ ពិន្ទុនៃនិទ្ទេសសរុប (GPA) យ៉ាងតិច ២.០០។

 

៥- លក្ខខណ្ឌចូលរៀន

 • បេក្ខជនត្រូវមានសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិ ឬវិញ្ញាបនបត្របណ្តោះអាសន្នមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិ សញ្ញាបត្រដែលមានតម្លៃស្មើ
 • បេក្ខជនត្រូវជ្រើសរើសចូលរៀនថ្នាក់ឆ្នាំសិក្សាមូលដ្ឋានដែលរៀបចំដោយ សាកលវិទ្យាល័យ ត្រួតពិនិត្យ និងទទួល​ស្គាល់​​ដោយក្រសួងអប់រំយុវជន និងកីឡា។ ក្នុងករណីបេក្ខជនធ្លាក់លើមុខវិជ្ជាណាមួយក្នុងការប្រឡងមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិ ឬ បេក្ខជនដែលមានសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិមុនឆ្នាំ ២០០២ ត្រូវប្រឡងជ្រើសរើសចូលរៀន។

 

៦- ផែនការសិក្សា

Year of study: Foundation                                                                                                   Credits: 30

Number of subjects: 10                                                                                                   Total hours: 450

Semester I

No

Code

Subjects

Hours

Credits

1

FDYB127

Microeconomics

45

3 (3+0+0)

2

FDYB121

History and Culture of South-East Asia

45

3 (3+0+0)

3

FDYB101

Computer for Administration

45

3 (3+0+0)

4

FDYB111

Public Administration

45

3 (3+0+0)

5

FDYB130

English for Academic Purpose I

45

3 (3+0+0)

   Total

225

15

 

Semester II

No

Code

Subjects

Hours

Credits

1

 

Advanced Mathematics

45

3 (2+1+0)

2

FDYB110

Principles of Philosophy

45

3 (3+0+0)

3

 

History of Art & Design

45

3 (3+0+0)

4

 

Architectural Design Studio 1

45

3 (2+1+0)

5

FDYB131

English for Academic Purpose II

45

3 (3+0+0)

   Total

225

15

 

Year of Study: II                                                                                                                     Credits: 30

Number of Subjects: 10                                                                                                    Total Hours: 450

Semester I

No

Code

Subjects

Hours

Credits

1

 

Architectural Design Studio 2

45

3 (3+0+0)

2

 

Building Control Systems 1

45

3 (3+0+0)

3

 

Project Management

45

3 (3+0+0)

4

 

Introduction to Landscape Architecture

45

3 (2+1+0)

5

 

Building Materials and Methodology 1

45

3 (3+0+0)

   Total

225

15

 

Semester II

No

Code

Subjects

Hours

Credits

1

 

Architectural Design Studio 3

45

3 (3+0+0)

2

 

Structure Principle 1

45

3 (3+0+0)

3

 

Interior Design

45

3 (3+0+0)

4

 

World Geography

45

3 (2+1+0)

5

 

Environmental Law

45

3 (3+0+0)

   Total

225

15

 

Year of Study: III                                                                                                                  Credits: 30

Number of Subjects: 10                                                                                                    Total Hours: 450

Semester I

No

Code

Subjects

Hours

Credits

1

 

Architectural Design Studio 4

45

3 (3+0+0)

2

 

Structure Principle 2

45

3 (3+0+0)

3

 

Building Materials and Methodology 2

45

3 (3+0+0)

4

 

GER – Entrepreneurship

45

3 (3+0+0)

5

 

GER – Communication in Art/Design

45

3 (3+0+0)

   Total

225

15

 

Semester II

No

Code

Subjects

Hours

Credits

1

 

Architectural Design Studio 5

45

3 (3+0+0)

2

 

Digital Modelling & Simulation

45

3 (3+0+0)

3

 

Theory of Urban Design & Planning

45

3 (3+0+0)

4

 

Structure Principle 3

45

3 (3+0+0)

5

 

Architectural Construction

45

3 (3+0+0)

   Total

225

15

 

Year of Study: IV                                                                                                                 Credits: 30

Number of Subjects: 7                                                                                                    Total Hours: 810

Semester I

No

Code

Subjects

Hours

Credits

1

 

Architectural Design Studio 6

45

3 (3+0+0)

2

 

Green Design and Urban Planning

45

3 (3+0+0)

3

 

Building Control Systems 2

45

3 (2+1+0)

4

 

Oral Communications

45

3 (3+0+0)

5

 

Indoor Environmental Quality

45

3 (2+1+0)

              Total

225

15

 

Semester II

No

Code

Subjects

Hours

Credits

1

 

Architectural Design Studio 7

45

3 (3+0+0)

2

 

Business Communications

540

12 (12+0+0)

3

 

Building Energy Performance

45

3 (3+0+0)

4

 

Business Calculus

45

3 (3+0+0)

5

 

Advanced Architectural Design

45

3 (3+0+0)

              Total

225

15

 

Year of Study: V                                                                                                                   Credits: 30

Number of Subjects: 7                                                                                                     Total Hours: 810

Semester I

No

Code

Subjects

Hours

Credits

1

 

Architectural Design Studio 8

45

3 (3+0+0)

2

 

Material Fabrication

45

3 (3+0+0)

3

 

Climate Design Architecture

45

3 (2+1+0)

4

 

GER – Human Resource Management

45

3 (3+0+0)

5

 

GER – Building Information Modelling

45

3 (2+1+0)

              Total

225

15

 

Semester II

No

Code

Subjects

Hours

Credits

1

 

Social Science Research Method and Design

45

3 (3+0+0)

2

 

GER – Professional Practice

45

3 (3+0+0)

3

 

Capstone Course (Architecture)

45

3 (3+0+0)

4

 

GER – Strategies for Sustainable Architecture

45

3 (3+0+0)

5

 

Bachelor Thesis

540

12 (12+0+0)

              Total

585

15