ទំព័រដើម
សន្និសីទ និងព្រឹត្តិការណ៍

មាតិកា

facebook

Youtube

សន្និសីទ និងព្រឹត្តិការណ៍
ដំណើរទស្សនកិច្ចសិក្សាទៅកាន់ខេត្តកំពត ២០១៨អានបន្ត
បារខែមអង្គរ ២០១៨ ស្ដីពី "សន្និបាតបច្ចេកវិទ្យា ការចាប់ផ្ដើមអាជីវកម្ម និងពិព័រណ៌ការងារ" នៅក្នុងបរិវេណ វិទ្យាល័យសៅស៍អ៊ីសថ៍អេយសៀអានបន្ត
ពិព័រណ៍ការងារ សម្រាប់ថ្នាក់មធ្យមសិក្សា ទុតិយភូមិ របស់អង្គការសម្រេចសុបិន្តកុមារកម្ពុជាអានបន្ត
លទ្ធផលជាប់ស្ថាពរនៃការប្រឡងជ្រើសរើសបេក្ខជនចូលរៀនវគ្គមគ្គុទ្ទេសក៍ទេសចរណ៍ថ្នាក់តំបន់ ជំនាន់ទី ២៥អានបន្ត
លទ្ធផលជាប់ស្ថាពរនៃការប្រឡងជ្រើសរើសបេក្ខជនចូលរៀនវគ្គមគ្គុទ្ទេសក៍ទេសចរណ៍ថ្នាក់ជាតិ ជំនាន់ទី៤អានបន្ត
ដំណើរទស្សនកិច្ចសិក្សារបស់និស្សិតសាកលវិទ្យាល័យ USEA នៅកាន់ប្រាសាទបន្ទាយឆ្មារ និងប្រាសាទតាមាន់ ខេត្តបន្ទាយមានជ័យអានបន្ត