ទំព័រដើម
សន្និសីទ និងព្រឹត្តិការណ៍

មាតិកា

facebook

Youtube

សន្និសីទ និងព្រឹត្តិការណ៍
បទបង្ហាញស្ដីពីឥណទានសម្រាប់ការសិក្សា បទបង្ហាញដោយមន្ត្រីឥណទានតំណាងរបស់អង្គការ JWOCអានបន្ត
បញ្ជីរាយនាមបេក្ខជនប្រឡងមគ្គុទេសក៍ទេសចរណ៍ថ្នាក់តំបន់ និងថ្នាក់ជាតិ ដែលប្រព្រឹត្តទៅនាថ្ងៃទី០១ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៨ វេលាម៉ោង ១៣ៈ០០ នាទី រសៀលអានបន្ត
សិក្ខាសាលារបស់ក្រសួងទេសចរណ៍ ស្ដីពីវគ្គបណ្តុះបណ្តាលគ្រូបង្គោលជាតិ ផ្នែកការិយាល័យជួរមុខ និងសេវាកម្មម្ហូបអាហារ និងភេសជ្ជៈ អមដោយការផ្សព្វផ្សាយការងារបៃតង ក្នុងវិស័យទេសចរណ៍អានបន្ត
កម្មវិធីតម្រង់ទិសសម្រាប់និស្សិតជំនាន់ទី ១២ វគ្គសិក្សាទី ៣អានបន្ត
YSEALI Orientationអានបន្ត
សិក្ខាសាលាជាតិ ស្ដីពីកម្មវិធីសិក្សាស៊ីស្កូ (CISCO)អានបន្ត