ទំព័រដើម
សន្និសីទ និងព្រឹត្តិការណ៍
សន្និសីទ និងព្រឹត្តិការណ៍បច្ចុប្បន្ន

មាតិកា

facebook

Youtube

ការប្រជុំ & ព្រឹត្តិការណ៍បច្ចុប្បន្ន
ពិធីប្រគល់សញ្ញាបត្រថ្នាក់បរិញ្ញាបត្ររង ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រ និងថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ ជូននិស្សិតជ័យលាភីនៃសាកលវិទ្យាល័យ សៅស៍អ៊ីសថ៍អេយសៀអានបន្ត
សន្និសីទសារព័ត៌មាន អបអរសាទរសាកលវិទ្យាល័យ USEA បានក្លាយជាសមាជិកនៃបណ្ដាញ សាកលវិទ្យាល័យទទួលស្គាល់គុណភាពអប់រំអាស៊ាន(AUN-QA) និងនិស្សិតជ័យលាភីអាហារូបករណ៍ ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ទៅសិក្សានៅព្រះរាជាណាចក្រថៃអានបន្ត
ពិធីចុះអនុសារណៈយោគយល់រវាងសាកលវិទ្យាល័យ សៅស៍អ៊ីសថ៍អេយសៀ ជាមួយអង្គការ Building Cambodia Inc.អានបន្ត
កម្មវិធីបទបង្ហាញស្ដីពី " គោលការណ៍ និងនីតិវិធីសម្រាប់ការសរសេរសារណា "អានបន្ត
សិក្ខាសាលាស្តីពី "ផ្សារមូលបត្រ អាជីវកម្មមូលបត្រ និងការពង្រឹងការអនុវត្តច្បាប់" នៅសាកលវិទ្យាល័យសៅស៏អ៊ីសថ៏អេយសៀអានបន្ត
ពិធីដង្ហែទៀនវស្សា និងសាដក ទៅកាន់វត្តកោះសែនជ័យ ហៅវត្តគោកតាលន់អានបន្ត