ទំព័រដើម
សន្និសីទ និងព្រឹត្តិការណ៍

មាតិកា

Facebook

American Corner

Youtube

សន្និសីទ និងព្រឹត្តិការណ៍
កម្មវិធីសិក្ខាសាលាស្តីពី "ការវិនិយោគក្នុងវិស័យមូលបត្រ" ដែលសហការរៀបចំដោយ ក្រុមហ៊ុនផ្សារមូលបត្រកម្ពុជា និងសាកលវិទ្យាល័យ សៅស៍អ៊ីសថ៍អេយសៀអានបន្ត
The International Cooperative Education Student Preparation toward the Exchange Practicum Program and the Supervision by Lecturers from Networking Hotel and Tourism Institutions of Thailand and Cambodiaអានបន្ត
វគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលស្ដីពីភាពបន្សុីគ្នារវាងលទ្ធផលសិក្សា វិធីសាស្ត្របង្រៀន និងការវាយតម្លៃការសិក្សារបស់និស្សិត នៅសាកលវិទ្យាល័យ សៅស៍អ៊ីសថ៍អេយសៀអានបន្ត
MekongSkill2Work Work-Based Learning" on October 4-5, 2018អានបន្ត
កម្មវិធីតម្រង់ទិស សម្រាប់់និស្សិតជំនាន់ទី ១៣ នៃសាកលវិទ្យាល័យ សៅស៍អ៊ីសថ៍អេយសៀ (USEA)អានបន្ត
ពិធីប្រគល់មូលនិធិសប្បុរសធម៌សាកលវិទ្យាល័យ សៅស៍អុីសថ៍អេយសៀ (USEA) ជូនមន្ទីរពេទ្យកុមារអង្គរ និងមន្ទីរពេទ្យគន្ធបុប្ផាខេត្តសៀមរាបអានបន្ត