ទំព័រដើម
សន្និសីទ និងព្រឹត្តិការណ៍

មាតិកា

facebook

Youtube

សន្និសីទ និងព្រឹត្តិការណ៍
សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីការឈប់សម្រាកក្នុងឱកាសពិធីបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌប្រពៃណីជាតិខ្មែរអានបន្ត
ដំណឹងជ្រើសរើសបុគ្គលិកអានបន្ត
ពិធីចុះអនុសារណៈយោគយល់រវាងសាកលវិទ្យាល័យ សៅស៍អ៊ីសថ៍អេយសៀ ជាមួយអង្គការ Building Cambodia Inc.អានបន្ត
អាហារូបករណ៍ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ទៅសិក្សានៅសាកលវិទ្យាល័យ ROI ET RAJABHAT នៃព្រះរាជាណាចក្រថៃអានបន្ត
កម្មវិធីបទបង្ហាញស្ដីពី " គោលការណ៍ និងនីតិវិធីសម្រាប់ការសរសេរសារណា "អានបន្ត
សិក្ខាសាលាស្តីពី "ផ្សារមូលបត្រ អាជីវកម្មមូលបត្រ និងការពង្រឹងការអនុវត្តច្បាប់" នៅសាកលវិទ្យាល័យសៅស៏អ៊ីសថ៏អេយសៀអានបន្ត