ទំព័រដើម
សន្និសីទ និងព្រឹត្តិការណ៍
ការផ្សព្វផ្សាយពីព្រឹត្តិការណ៍

មាតិកា

facebook

Youtube

ការផ្សព្វផ្សាយពីព្រឹត្តិការណ៍
សិក្ខាសាលាស្ដីពីការអភិវឌ្ឍកម្មវិធីសិក្សា​ការគ្រប់គ្រងទេសចរណ៍ និងបដិសណ្ឋារកិច្ចនៅសាកលវិទ្យាល័យ សៅស៍អ៊ីសថ៍អេយសៀ ថ្ងៃទី ១៧-១៩ ខែ មីនា ឆ្នាំ ២០១៤Read More
ទិវានារីអន្តរជាតិ 08-03-2014Read More
កម្មវិធីបទបង្ហាញស្តីពី «ទិន្នន័យបើកចំហ (Open Data)»Read More
កម្មវិធីបទបង្ហាញស្តីពី "គំរូសេដ្ឋកិច្ច និងគំនិតសេដ្ឋកិច្ច" "Economic Model and Economic Thought"Read More
សន្និសីទកាសែតស្តីពី “ជ័យលាភីរបស់និស្សិតសាកលវិទ្យាល័យ សៅស៍អ៊ីសថ៍អេយសៀ ក្នុងការប្រឡងជាប់ជាមន្ត្រី រាជការនៅមន្ទីរទេសចរណ៍ ខេត្តសៀមរាប ចំនួន ០៦ រូប ”Read More
នៅក្នុងឱកាស បុណ្យចូលឆ្នាំចិន ខាងមុខនេះសាកលវិទ្យាល័យអនុញ្ញាតឱ្យឈប់សម្រាកចំនួន ០១ ថ្ងៃគឺនៅថ្ងៃ ព្រហស្បតិ៍ ទី ៣០ ខែ មករា ឆ្នាំ ២០១៤Read More