ទំព័រដើម
សន្និសីទ និងព្រឹត្តិការណ៍

មាតិកា

Facebook

Youtube

Angel


សន្និសីទ និងព្រឹត្តិការណ៍
ការការពាររបាយការណ៍កម្មសិក្សាស្រាវជ្រាវបញ្ចប់វគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលមគ្គុទ្ទេសក៍ទេសចរណ៍ ថ្នាក់ជាតិ ជំនាន់ទី ៤អានបន្ត
កម្មវិធីតម្រង់ទិស សម្រាប់និស្សិតជំនាន់ទី ១៣ វគ្គសិក្សាទី២ នៃសាកលវិទ្យាល័យ សៅស៍អ៊ីសថ៍អេយសៀ (USEA)អានបន្ត
ការផ្សព្វផ្សាយរបស់ក្រុមប្រឹក្សាយុវជនឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកពីគម្រោង “ពន្លកសហគមន៍” ដែលជាវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលខ្លីដល់យុវជនក្រោមប្រធានបទ ភាពជាអ្នកដឹកនាំ ការត្រិះរិះពិចារណា និងជំនាញគ្រប់គ្រងគម្រោងអានបន្ត
កម្មវិធីសិក្ខាសាលាស្តីពី "ការវិនិយោគក្នុងវិស័យមូលបត្រ" ដែលសហការរៀបចំដោយ ក្រុមហ៊ុនផ្សារមូលបត្រកម្ពុជា និងសាកលវិទ្យាល័យ សៅស៍អ៊ីសថ៍អេយសៀអានបន្ត
The International Cooperative Education Student Preparation toward the Exchange Practicum Program and the Supervision by Lecturers from Networking Hotel and Tourism Institutions of Thailand and Cambodiaអានបន្ត
វគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលស្ដីពីភាពបន្សុីគ្នារវាងលទ្ធផលសិក្សា វិធីសាស្ត្របង្រៀន និងការវាយតម្លៃការសិក្សារបស់និស្សិត នៅសាកលវិទ្យាល័យ សៅស៍អ៊ីសថ៍អេយសៀអានបន្ត