ទំព័រដើម
សន្និសីទ និងព្រឹត្តិការណ៍

មាតិកា

Facebook

American Corner

Youtube

សន្និសីទ និងព្រឹត្តិការណ៍
ការធ្វើទស្សនកិច្ចសិក្សានៅសាកលវិទ្យាល័យ សៅស៍សអ៊ីសថ៍អេយសៀ សម្រាប់សិស្សនុសិស្ស អង្គការលើកកម្ពស់យុវជនចំនួន៦០នាក់ នៅថ្ងៃទី១៦ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ ២០២២អានបន្ត
វគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលស្ដីពី ការលើកកម្ពស់សមត្ថភាពគ្រឹះស្ថានឧត្ដមសិក្សាសម្រាប់ការវាយតម្លៃផ្ដល់ការទទួលស្គាល់គុណភាពអប់រំ លើគ្រឹះស្ថានឧត្ដមសិក្សានៅសាកលវិទ្យាល័យ សៅស៍អុីសថ៍អេយសៀ ថ្ងៃចន្ទ ១៣ កើត ដល់ថ្ងៃពុធ ១៥កើត ខែមាឃ ឆ្នាំឆ្លូវ ត្រីស័ក ពុទ្ធសករាជ ២៥៦៥ ត្រូវនឹងថ្ងៃទី១៤ ដល់ ១៦ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២២អានបន្ត
សកម្មភាពថ្ងៃទី៣, ថ្ងៃសុក្រ ទី១០ កើត ខែមាឃ ឆ្នាំឆ្លូវ ត្រីស័ក ពុទ្ធសករាជ ២៥៦៥ ត្រូវនឹងថ្ងៃទី១១ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២២ ដំណើរទស្សនៈកិច្ចសិក្សារបស់ក្រុមនិស្សិត ទៅកាន់ ក្រុមហ៊ុន Deloitteអានបន្ត
សកម្មភាពថ្ងៃទី២, ថ្ងៃសុក្រ ទី១០ កើត ខែមាឃ ឆ្នាំឆ្លូវ ត្រីស័ក ពុទ្ធសករាជ ២៥៦៥ ត្រូវនឹងថ្ងៃទី១១ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២២ ដំណើរទស្សនៈកិច្ចសិក្សារបស់ក្រុមនិស្សិត ទៅកាន់ ក្រុមហ៊ុនAIA Cambodiaអានបន្ត
ដំណើរទស្សនកិច្ចសិក្សា របស់និស្សិតនៃកម្មវិធីសិក្សាគណនេយ្យករជំនាញ ACCA ចក្រភពអង់គ្លេស របស់សាកលវិទ្យាល័យ សៅស៍អ៊ីសថ៍អេយសៀ (USEA) នាថ្ងៃទី១០-១១ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២២អានបន្ត
On February 09, 07 LGBTQI were invited to join at a roundtable discussion on "LGBTQI" with H.E. Patrick Murphy, US Ambassador to Cambodia at the American Corner- Siem Reap.អានបន្ត