ទំព័រដើម
សន្និសីទ និងព្រឹត្តិការណ៍
សន្និសីទ និងព្រឹត្តិការណ៍ពីមុនៗ

មាតិកា

facebook

Youtube

ការប្រជុំ & ព្រឹត្តិការណ៍ពីមុនៗ
សាកលវិទ្យាល័យ សៅស៍អ៊ីសថ៍អេយសៀ និង​អង្គការ GIZ បានធ្វើការបើកវគ្គបណ្តុះបណ្តាល ស្តីពីសហគ្រិនភាពអានបន្ត
CULTURAL EXCHANGE BETWEEN STUDENTS OF KONYANG UNIVERSITY, SOUTH KOREA AND STUDENTS OF UNIVERSITY OF SOUTH-EAST ASIA, CAMBODIA JULY 20, 2012អានបន្ត
សាកលវិទ្យាល័យ សៅស៍អ៊ីសថ៍អេយសៀ បានធ្វើការសម្ភាសន៍នូវសិស្សដែលបានប្រឡងជាប់ វគ្គទី១ សម្រាប់អាហារូបករណ៍ ៥០ភាគរយ លើថ្លៃឈ្នួលសិក្សាថ្នាក់ឆ្នាំមូលដ្ឋាន ២០១២-២០១៣អានបន្ត
កាលពីថ្ងៃទី ១៨ កក្កដា​ ២០១២ សាកលវិទ្យាល័យ សៅស៍អ៊ីសថ៍អេយសៀ បានរៀបចំការប្រឡងអាហារូបករណ៍ ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រ ៥០ ភាគរយថ្លៃឈ្នួលសិក្សាឆ្នាំសិក្សាមូលដ្ឋាន ឆ្នាំសិក្សា ២០១២-២០១៣ សម្រាប់សិស្សថ្នាក់ទី១២អានបន្ត
សាកលវិទ្យាធិការនៃសាកលវិទ្យាល័យ សៅស៍អ៊ីសថ៍អេយសៀ ចាត់តាំងនិស្សិតចំនួន ២៤ នាក់ ដើម្បី​ចុះ ស្រាវជ្រាវប្រមូលទិន្នន័យលើប្រធានបទស្ដីពី ការប្រើប្រាស់ថាមពលនៅទីជនបទនៃខេត្តសៀមរាប និងកសាងសមត្ថភាព របស់និស្សិតផ្ទាល់ ដែលប្រព្រឹត្ដទៅចាប់​ពីថ្ងៃទី​ ១៨ ខែកក្កដា ឆ្នាំ ២០១២ រហូតដល់ថ្ងៃទី​ ៣១ ខែកក្កដា ឆ្នាំ ២០១២ នៅស្រុកទាំង១២ ខេត្តសៀមរាបអានបន្ត
សាកលវិទ្យាល័យនឹងរៀបចំសន្និសីទកាសែតស្តីពី “ជ័យលាភី អាហារូបករណ៍ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រ ចំនួន ៤ កន្លែង ក្រោមកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរបស់សាកលវិទ្យាល័យ សៅស៍អ៊ីសថ៍អេយសៀ និងសាកលវិទ្យាល័យ Suratthani Rajabhat”អានបន្ត