ទំព័រដើម
សន្និសីទ និងព្រឹត្តិការណ៍
ការផ្សព្វផ្សាយពីព្រឹត្តិការណ៍

មាតិកា

facebook

Youtube

ការផ្សព្វផ្សាយពីព្រឹត្តិការណ៍
សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពី កម្មវិធីបទបង្ហាញលទ្ធផលស្រាវជ្រាវលើគម្រោង ការស្រាវជ្រាវនៅកម្ពុជាៈ ការធ្វើគំរូនៃគម្រោងកសាងសមត្ថភាពRead More
សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពីការឈប់សម្រាកក្នុងទិវាជ័យជំនះ ៧ មករាRead More
សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពី គោលដៅយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ សាកលវិទ្យាល័យ សៅស៍អុីសថ៍អេយសៀRead More
សារលិខិតជូនពរ គណៈគ្រប់គ្រង បុគ្គលិក​ សាស្ត្រាចារ្យ និងនិស្សិតនៅក្នុឱកាសទិវាចូលឆ្នាំសាកល​ នៃសាកលវិទ្យាល័យ សៅស៍អីុសថ៍អេយសៀRead More
ដំណឹងជ្រើសរើសបុគ្គលិកRead More
កម្មវិធីសិក្សាថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ជំនាន់ទី ៨ នៃសាកលវិទ្យាល័យ សៅស៍អីុសថ៍អេយសៀ ​(USEA) ក្នុងឆ្នាំសិក្សា ២០១៥-២០១៦Read More