ទំព័រដើម
សន្និសីទ និងព្រឹត្តិការណ៍

មាតិកា

Facebook

Youtube

Angel


សន្និសីទ និងព្រឹត្តិការណ៍
ពិធីប្រគល់អាហារូបករណ៍ រង្វាន់លើកទឹកចិត្ត និងប័ណ្ណសរសើរដល់និស្សិតរៀនពូកែ និងនិស្សិតមករៀនឥតឈប់សោះ ប្រចាំឆមាសរបស់និស្សិតជំនាន់ទី ១ ដល់ជំនាន់ទី ៦អានបន្ត
សាកលវិទ្យាល័យ សៅស៍អ៊ីសថ៍អេយសៀ បានរៀបចំនូវពិធីប្រគល់អាហារូបករណ៍ រង្វាន់លើក ទឹកចិត្ត និងប័ណ្ណសរសើរដល់និស្សិត រៀនពូកែ និងនិស្សិតមករៀនឥតឈប់សោះអានបន្ត
សាកលវិទ្យាល័យ សៅស៍អ៊ីសថ៍អេយសៀ នឹងរៀបចំកម្មវិធីបទបង្ហាញស្តីពី អាហារូបករណ៍របស់សហរដ្ឋអាមេរិកអានបន្ត
កម្មវិធីបណ្តុះបណ្តាលភាសាថៃវគ្គខ្លីដោយឥតគិតថ្លៃសិក្សាក្រោមកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាង USEA និង UBRUអានបន្ត
សាកលវិទ្យាល័យ សៅស៍អ៊ីសថ៍អេយសៀ បានរៀបចំឲ្យមានការអប់រំភាសាថៃ ចំនួន ២៧ ម៉ោងដោយឥតគិតថ្លៃ ដែលបង្រៀនដោយ គ្រូបង្រៀន និងនិស្សិត មកពីសាកលវិទ្យាល័យ Ubon Ratchathani Rajabhat នៃ ព្រះរាជាណាចក្រថៃអានបន្ត
សារលិខិតអបអរសាទរ នៅក្នុងឱកាសខួបលើកទី ១០២ ទិវាសិទ្ធិនារីអន្តរជាតិ ០៨ មីនា ឆ្នាំ ២០១៣អានបន្ត