ទំព័រដើម
សន្និសីទ និងព្រឹត្តិការណ៍
សន្និសីទ និងព្រឹត្តិការណ៍ពីមុនៗ

មាតិកា

facebook

Youtube

ការប្រជុំ & ព្រឹត្តិការណ៍ពីមុនៗ
Memorandum of Understanding Between University of South-East Asia, Siem Reap, Cambodia and Global Child, Phnom Penh, Cambodia on February 08, 2012អានបន្ត
វគ្គបណ្តុះបណ្តាល ស្តីពីសហគ្រិនភាពអានបន្ត
គណៈប្រតិភូនៃសាកលវិទ្យាល័យម៉ាឡេយ់ា នៃប្រទេសម៉ាឡេស៊ី បានមកចុះទស្សនកិច្ច សាកលវិទ្យាល័យ សៅស៍អ៊ីសថ៍អេយសៀ នាថ្ងៃទី ០១ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ ២០១២អានបន្ត
សិក្ខាសាលាស្តីពី គំនិតបង្កើតប្រព័ន្ធសិប្បនិម្មិតបែបឆ្លាតក្នុងវិស័យព័ត៌មានវិទ្យាអានបន្ត
ពិធីបើកបវេសនកាលឆ្នាំសិក្សា ២០១១-២០១២ សម្រាប់និស្សិតជំនាន់ទី៦ វគ្គ៤ នាថ្ងៃទី ១៦,១៧,១៨ ខែមករា ឆ្នាំ២០១២អានបន្ត
លោកចាន់ ភក្តី ដែលជាសាស្រ្តាចារ្យ នៃសាកលវិទ្យាល័យ សៅស៍អ៊ីសថ៍អេយសៀ បានដឹកនាំនិស្សិតចំនួន ៩៨នាក់ ចុះទស្សនកិច្ចសិក្សាអំពីប្រវត្តិ និងទំនាក់ទំនងនៃប្រាសាទ ប្រែរូប បន្ទាយស្រី និងនាគព័ន្ធ នាថ្ងៃទី ១៥ ខែមករា ឆ្នាំ២០១២អានបន្ត