ទំព័រដើម
សន្និសីទ និងព្រឹត្តិការណ៍

មាតិកា

Facebook

Youtube

Angel


សន្និសីទ និងព្រឹត្តិការណ៍
សាកលវិទ្យាធិការនៃសាកលវិទ្យាល័យ សៅស៍អ៊ីសថ៍អេយសៀ ចាត់តាំងនិស្សិតចំនួន ២៤ នាក់ ដើម្បី​ចុះ ស្រាវជ្រាវប្រមូលទិន្នន័យលើប្រធានបទស្ដីពី ការប្រើប្រាស់ថាមពលនៅទីជនបទនៃខេត្តសៀមរាប និងកសាងសមត្ថភាព របស់និស្សិតផ្ទាល់ ដែលប្រព្រឹត្ដទៅចាប់​ពីថ្ងៃទី​ ១៨ ខែកក្កដា ឆ្នាំ ២០១២ រហូតដល់ថ្ងៃទី​ ៣១ ខែកក្កដា ឆ្នាំ ២០១២ នៅស្រុកទាំង១២ ខេត្តសៀមរាបអានបន្ត
កាលពីថ្ងៃទី ១៨ កក្កដា​ ២០១២ សាកលវិទ្យាល័យ សៅស៍អ៊ីសថ៍អេយសៀ បានរៀបចំការប្រឡងអាហារូបករណ៍ ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រ ៥០ ភាគរយថ្លៃឈ្នួលសិក្សាឆ្នាំសិក្សាមូលដ្ឋាន ឆ្នាំសិក្សា ២០១២-២០១៣ សម្រាប់សិស្សថ្នាក់ទី១២អានបន្ត
CULTURAL EXCHANGE BETWEEN STUDENTS OF KONYANG UNIVERSITY, SOUTH KOREA AND STUDENTS OF UNIVERSITY OF SOUTH-EAST ASIA, CAMBODIA JULY 20, 2012អានបន្ត
សាកលវិទ្យាល័យនឹងរៀបចំសន្និសីទកាសែតស្តីពី “ជ័យលាភី អាហារូបករណ៍ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រ ចំនួន ៤ កន្លែង ក្រោមកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរបស់សាកលវិទ្យាល័យ សៅស៍អ៊ីសថ៍អេយសៀ និងសាកលវិទ្យាល័យ Suratthani Rajabhat”អានបន្ត
កិច្ចពិភាក្សាស្តីពី ការស្វែងយល់ពីអត្ថប្រយោជន៍ និងលទ្ធផលនៃការចុះកិច្ចព្រមព្រៀងដើម្បីផ្តល់ អាជ្ញាបណ្ណឲ្យសាកលវិទ្យាល័យ សៅស៍អ៊ីសថ៍អេយសៀ ពីក្រុមហ៊ុន Cisco System ដែលប្រព្រឹត្តទៅនាថ្ងៃទី ២២ ខែ មិថុនា ឆ្នាំ ២០១២អានបន្ត
សិក្ខាសាលាអន្តរជាតិស្ដីពី “Malaysian-Cambodian Outreach Programmes” អានបន្ត