ទំព័រដើម
សន្និសីទ និងព្រឹត្តិការណ៍

មាតិកា

Facebook

Youtube

Angel


សន្និសីទ និងព្រឹត្តិការណ៍
សិក្ខាសាលាស្តីពីការបូកសរុបលទ្ធផលការងារប្រចាំឆ្នាំ ២០១០-២០១១អានបន្ត
គណៈប្រតិភូនៃសាកលវិទ្យាល័យម៉ាឡេយ់ា នៃប្រទេសម៉ាឡេស៊ី បានមកចុះទស្សនកិច្ច សាកលវិទ្យាល័យ សៅស៍អ៊ីសថ៍អេយសៀ នាថ្ងៃទី ០១ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ ២០១២អានបន្ត
សន្និសឹទអន្តរជាតិស្តីពីអានបន្ត
ការចុះអនុស្សរណៈរវាងសាកលវិទ្យាល័យ សៅស៍អ៊ីសថ៍អេយសៀ ខេត្តសៀមរាប ប្រទេសកម្ពុជា និងសាកលវិទ្យាល័យ ម៉ាឡាយ៉ា (Malaya) ប្រទេសម៉ាឡេស៊ីអានបន្ត
ពិធីបើកបវេសនកាលឆ្នាំសិក្សា ២០១១-២០១២ សម្រាប់និស្សិតជំនាន់ទី៦ វគ្គ៤ នាថ្ងៃទី ១៦,១៧,១៨ ខែមករា ឆ្នាំ២០១២អានបន្ត
លោកចាន់ ភក្តី ដែលជាសាស្រ្តាចារ្យ នៃសាកលវិទ្យាល័យ សៅស៍អ៊ីសថ៍អេយសៀ បានដឹកនាំនិស្សិតចំនួន ៩៨នាក់ ចុះទស្សនកិច្ចសិក្សាអំពីប្រវត្តិ និងទំនាក់ទំនងនៃប្រាសាទ ប្រែរូប បន្ទាយស្រី និងនាគព័ន្ធ នាថ្ងៃទី ១៥ ខែមករា ឆ្នាំ២០១២អានបន្ត