ទំព័រដើម
សន្និសីទ និងព្រឹត្តិការណ៍

មាតិកា

Facebook

Youtube

Angel


សន្និសីទ និងព្រឹត្តិការណ៍
លោកចាន់ ភក្តី ដែលជាសាស្រ្តាចារ្យ នៃសាកលវិទ្យាល័យ សៅស៍អ៊ីសថ៍អេយសៀ បានដឹកនាំនិស្សិតចំនួន ៩៨នាក់ ចុះទស្សនកិច្ចសិក្សាអំពីប្រវត្តិ និងទំនាក់ទំនងនៃប្រាសាទ ប្រែរូប បន្ទាយស្រី និងនាគព័ន្ធ នាថ្ងៃទី ១៥ ខែមករា ឆ្នាំ២០១២អានបន្ត
កម្មវិធីតម្រង់ទិសសម្រាប់និស្សិតជំនាន់ទី៦ នៃសាកលវិទ្យាល័យ សៅស័អ៊ីសថ៍អេយសៀ ក្រោមអធិបតីភាព លោក សៀន សុវណ្ណា សាកលវិទ្យាធិការ ដែលប្រព្រឹត្តទៅ ចាប់ពីថ្ងៃទី ០៥-០៧ ខែធ្នូ ឆ្នាំ ២០១១អានបន្ត
ការចុះអនុស្សរណៈរវាងសាកលវិទ្យាល័យ សៅស៍អ៊ីសថ៍អេយសៀ និងសាកលវិទ្យាល័យអាល់មេរៀ (Almeria) ប្រទេសអេស្បាញ​អានបន្ត
គណៈប្រតិភូនៃសាកលវិទ្យាល័យ Dhurakij Pindit ប្រទេសថៃនិងគណៈ ប្រតិភូនៃសាកលវិទ្យាលល័យ Arizona State សហរដ្ឋអាមេរិចបានធ្វើសិក្ខាសាលានៅ សាកលវិទ្យាល័យ សៅស៍អ៊ីសថ៍អេយសៀអានបន្ត
សិក្ខាសាលា អំពីអាហារូបករណ៍របស់ Fullbright នៅសាកលវិទ្យាល័យសៅស៍អ៊ីសថ៍អេយសៀអានបន្ត
សិក្ខាសាលាស្តីពី ស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចនៃប្រទេសកម្ពុជាអានបន្ត