ទំព័រដើម
សន្និសីទ និងព្រឹត្តិការណ៍
សន្និសីទ និងព្រឹត្តិការណ៍ពីមុនៗ

មាតិកា

facebook

Youtube

ការប្រជុំ & ព្រឹត្តិការណ៍ពីមុនៗ
ការចុះអនុស្សរណៈរវាងសាកលវិទ្យាល័យ សៅស៍អ៊ីសថ៍អេយសៀ ខេត្តសៀមរាប ប្រទេសកម្ពុជា និងសាកលវិទ្យាល័យ ម៉ាឡាយ៉ា (Malaya) ប្រទេសម៉ាឡេស៊ីអានបន្ត
សិក្ខាសាលាស្តីពីការបូកសរុបលទ្ធផលការងារប្រចាំឆ្នាំ ២០១០-២០១១អានបន្ត
កម្មវិធីតម្រង់ទិសសម្រាប់និស្សិតជំនាន់ទី៦ នៃសាកលវិទ្យាល័យ សៅស័អ៊ីសថ៍អេយសៀ ក្រោមអធិបតីភាព លោក សៀន សុវណ្ណា សាកលវិទ្យាធិការ ដែលប្រព្រឹត្តទៅ ចាប់ពីថ្ងៃទី ០៥-០៧ ខែធ្នូ ឆ្នាំ ២០១១អានបន្ត
ការចុះអនុស្សរណៈរវាងសាកលវិទ្យាល័យ សៅស៍អ៊ីសថ៍អេយសៀ និងសាកលវិទ្យាល័យអាល់មេរៀ (Almeria) ប្រទេសអេស្បាញ​អានបន្ត
សាកលវិទ្យាល័យ សៅស៍អ៊ីសថ៍អេយសៀ​បានដឹកនាំនិសិ្សត ចូលរួមនៅក្នុងវេទិកាផ្សព្វផ្សាយស្តីពិសីលធម៌សង្គម តម្លៃស្រ្តី និង គ្រួសារខ្មែរ នាថ្ងៃទី ១១ ខែ ១០ ឆ្នាំ​២០១១អានបន្ត
គ្រឹះស្ថាន អង្គរ មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ (កម្ពុជា) បានសហការជាមួយ សាកលវិទ្យាល័យ សៅស៍អ៉ីសថ៍អេយសៀ​ ដើម្បីផ្សព្វផ្សាយ ជ្រើសរើសបុគ្គលិក ដំណែងមន្ត្រីបញ្ចូលទិន្នន័យផ្នែកសិក្សា នាថ្ងៃទី ០៦ ខែ ១០ ឆ្នាំ​២០១១អានបន្ត