ទំព័រដើម
សន្និសីទ និងព្រឹត្តិការណ៍
បារខែមអង្គរ ២០១៨ ស្ដីពី "សន្និបាតបច្ចេកវិទ្យា ការចាប់ផ្ដើមអាជីវកម្ម និងពិព័រណ៌ការងារ" នៅក្នុងបរិវេណ វិទ្យាល័យសៅស៍អ៊ីសថ៍អេយសៀ

មាតិកា

Facebook

Youtube

Angel


បារខែមអង្គរ ២០១៨ ស្ដីពី "សន្និបាតបច្ចេកវិទ្យា ការចាប់ផ្ដើមអាជីវកម្ម និងពិព័រណ៌ការងារ" នៅក្នុងបរិវេណ វិទ្យាល័យសៅស៍អ៊ីសថ៍អេយសៀ

     សាកលវិទ្យាល័យ សៅស៍អ៊ីសថ៍អេយសៀ បានសហការជាមួយ បារខែមអង្គរ ដើម្បីរៀបចំកម្មវិធី  បារខែមអង្គរ ២០១៨ ស្ដីពី "សន្និបាតបច្ចេកវិទ្យា ការចាប់ផ្ដើមអាជីវកម្ម និងពិព័រណ៌ការងារ" ក្នុងបរិវេណសាកលវិទ្យាល័យ សៅស៍អ៊ីសថ៍អេយសៀ នៅថ្ងៃទី ២៣ និង ២៤ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៨ ចាប់ពីម៉ោង៨ព្រឹក ដល់ម៉ោង៥ល្ងាច ។ អាសយដ្ឋាន : ទល់មុខវិទ្យាល័យអង្គរ, ក្រុងសៀមរាប។

ចូលរួមដោយសេរីឥតគិតថ្លៃ ចុះឈ្មោះទីនេះ https://www.eventbrite.com/e/43588574600
ព័ត៌មានបន្ថែម ០១០ ៣០៧៥៧៥ 
http://barcampcambodia.org/

តើអ្នកនឹងទទួលបានអ្វី?
- ទទួលបានចំណេះដឹង គំនិតថ្មីៗ និងបានជួបជាមួយអ្នកនិយមបច្ចេកវិទ្យា អ្នកទីផ្សារ អ្នកធ្វើអាជីវកម្ម អ្នកប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតធ្វើអាជីវកម្ម
- អាវយឺត (មានកំណត់) និងវត្ថុអនុស្សាវរីយជាច្រើនទៀតពីអ្នកឧបត្ថម្ភកម្មវិធីផ្សេងៗទៀត
- ភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងជាមួយវាគ្មិន និងអ្នកចូលរួមដទៃ សម្រាប់អាជីវកម្ម និងបណ្ដាញរបស់អ្នកទៅថ្ងៃមុខ
- អ្នកអាចសិក្សារៀនសូត្រ យកបទពិសោធន៍ជីវិតពីវាគ្មិននីមួយៗដែលអញ្ជើញមកក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ
- អ្នកមានឱកាសជួបជាមួយក្រុមអ្នកមានបទពិសោធន៍ធ្វើជំនួញ និងអ្នកបច្ចេកវិទ្យា
- បានរៀនសូត្រពីអ្នកស្ម័គ្រចិត្ត និងអ្នករៀបចំព្រឹត្តិការណ៍បារខែម ក្នុងការរៀបចំព្រឹត្តិការណ៍បច្ចេកវិទ្យាថ្មី
- ទស្សនាស្ដង់ពិព័រណ៍ការងារ និងការដាក់តាំងផលិតផលពីក្រុមហ៊ុននានា ។