ទំព័រដើម
សន្និសីទ និងព្រឹត្តិការណ៍
ពិធីប្រគល់មូលនិធិសប្បុរសធម៌សាកលវិទ្យាល័យ សៅស៍អុីសថ៍អេយសៀ (USEA) ជូនមន្ទីរពេទ្យកុមារអង្គរ និងមន្ទីរពេទ្យគន្ធបុប្ផាខេត្តសៀមរាប

មាតិកា

Facebook

Youtube

Angel


ពិធីប្រគល់មូលនិធិសប្បុរសធម៌សាកលវិទ្យាល័យ សៅស៍អុីសថ៍អេយសៀ (USEA) ជូនមន្ទីរពេទ្យកុមារអង្គរ និងមន្ទីរពេទ្យគន្ធបុប្ផាខេត្តសៀមរាប

ពិធីប្រគល់មូលនិធិសប្បុរសធម៌សាកលវិទ្យាល័យ សៅស៍អុីសថ៍អេយសៀ (USEA) ជូនមន្ទីរពេទ្យកុមារអង្គរ និងមន្ទីរពេទ្យគន្ធបុប្ផាខេត្តសៀមរាប ក្រោមអធិបតីលោកស្រី អ៊ឹម ពៅប៉ូលី អនុប្រធានក្រុមប្រឹក្សាអចិន្រ្ទៃយ៍នៃសាកលវិទ្យាល័យ សៅស៍អុីសថ៍អេយសៀ និងតំណាងមន្ទីរពេទ្យទាំងពីរ នាថ្ងៃទី០៩ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៨ វេលាម៉ោង ៩ និង ០០ នាទី ។