ទំព័រដើម
សន្និសីទ និងព្រឹត្តិការណ៍
និស្សិតជំនាន់ទី ៩ នៃវិទ្យាស្ថានភាសាបរទេស របស់សាកលវិទ្យាល័យ សៅស៍អ៊ីសថ៍អេយសៀ បានទទួលអាហារូបករណ៍ដើម្បីសិក្សាបន្តថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់លើមុខជំនាញ គ្រប់គ្រងទេសចរណ៍ (MSc Tourism Management) នៅសាកលវិទ្យាល័យ Bournemouth នៃចក្រភពអង់គ្លេសក្នុងគម្រោងអាហារូបករណ៍ CHEVENING 2020-2021 ។

មាតិកា

Facebook

Youtube

Angel


និស្សិតជំនាន់ទី ៩ នៃវិទ្យាស្ថានភាសាបរទេស របស់សាកលវិទ្យាល័យ សៅស៍អ៊ីសថ៍អេយសៀ បានទទួលអាហារូបករណ៍ដើម្បីសិក្សាបន្តថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់លើមុខជំនាញ គ្រប់គ្រងទេសចរណ៍ (MSc Tourism Management) នៅសាកលវិទ្យាល័យ Bournemouth នៃចក្រភពអង់គ្លេសក្នុងគម្រោងអាហារូបករណ៍ CHEVENING 2020-2021 ។

        សាកលវិទ្យាល័យ សៅស៍អ៊ីសថ៍អេយសៀ សូមអបអរសាទរដល់និស្សិតជំនាន់ទី ៩ នៃវិទ្យាស្ថានភាសាបរទេស របស់សាកលវិទ្យាល័យ សៅស៍អ៊ីសថ៍អេយសៀ ដែលបានទទួលអាហារូបករណ៍សិក្សាបន្តថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់លើមុខជំនាញ គ្រប់គ្រងទេសចរណ៍ (MSc Tourism Management) នៅសាកលវិទ្យាល័យ Bournemouth នៃចក្រភពអង់គ្លេសក្នុងគម្រោងអាហារូបករណ៍ CHEVENING 2020-2021 ។

        សាកលវិទ្យាល័យសូមកោតសរសើរយ៉ាងក្រៃលែងចំពោះជ័យលាភីនេះ ហើយសូមជូនពរប្អូនឱ្យទទួលបានជោគជ័យក្នុងការសិក្សា និងការងារ ព្រមទាំងជួបប្រទះនូវពុទ្ធពរទាំង ៤ ប្រការគឺ អាយុ វណ្ណៈ សុខៈ ពលៈ កុំបីឃ្លៀងឃ្លាតឡើយ។