ទំព័រដើម
សន្និសីទ និងព្រឹត្តិការណ៍
សាកលវិទ្យាល័យ សៅស៍អ៊ីសថ៍អេយសៀ បានរៀបចំនូវដំណើរទស្សនកិច្ចសិក្សាប្រចាំឆ្នាំ ២០១៩-២០២0 សម្រាប់និស្សិតនៃមហាវិទ្យាល័យ វិទ្យាសាស្រ្តសង្គម និងនីតិសាស្រ្ត ទៅកាន់រដ្ឋសភា នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា រាជធានីភ្នំពេញ។

មាតិកា

Facebook

Youtube

Angel


សាកលវិទ្យាល័យ សៅស៍អ៊ីសថ៍អេយសៀ បានរៀបចំនូវដំណើរទស្សនកិច្ចសិក្សាប្រចាំឆ្នាំ ២០១៩-២០២0 សម្រាប់និស្សិតនៃមហាវិទ្យាល័យ វិទ្យាសាស្រ្តសង្គម និងនីតិសាស្រ្ត ទៅកាន់រដ្ឋសភា នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា រាជធានីភ្នំពេញ។

សាកលវិទ្យាល័យ សៅស៍អ៊ីសថ៍អេយសៀ បានរៀបចំនូវដំណើរទស្សនកិច្ចសិក្សាប្រចាំឆ្នាំ ២០១៩-២០២0 សម្រាប់និស្សិតនៃមហាវិទ្យាល័យ វិទ្យាសាស្រ្តសង្គម និងនីតិសាស្រ្ត ទៅកាន់រដ្ឋសភា នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា រាជធានីភ្នំពេញ។

ដំណើរទស្សនកិច្ចសិក្សាស្វែងយល់អំពី​ "តួនាទី និងភារកិច្ចរបស់រដ្ឋសភានៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា" ក្រោមអធិបតីភាព​ លោកជំទាវ​ ត្រឹង ថាវី​ អនុប្រធានគណៈកម្មការអង្កេត បោសសំអាត និងប្រឆាំងអំពើពុករលួយនៃរដ្ឋសភា ឯកឧត្តម​ ប៉ែន ប្រាកដ​ អគ្គនាយករងនីតិកម្ម និងស្រាវជ្រាវ និងលោក ស៊ឹម វិបុល​ តំណាងនៃសាកលវិទ្យាល័យ សៅស៍អ៊ីសថ៍អេយសៀ និងជាប្រធានប្រតិភូដឹកនាំនិស្សិត ក្នុងគោលបំណងនៃការធ្វើទស្សនកិច្ចសិក្សានេះ​ គឺដេីម្បីសិក្សាស្វែងយល់ពីតួនាទីភារកិច្ចរបស់រដ្ឋសភា ប្រវត្តិរបស់រដ្ឋសភា​ និងទស្សនាកន្លែងសំខាន់ៗនៃវិមានរដ្ឋសភាផងដែរ ។