ទំព័រដើម
សន្និសីទ និងព្រឹត្តិការណ៍
ទស្សនកិច្ចសិក្សានៅប្រាសាទបាយ័ន

មាតិកា

Facebook

Youtube

Angel


ទស្សនកិច្ចសិក្សានៅប្រាសាទបាយ័ន
ទស្សនកិច្ចសិក្សានៅប្រាសាទបាយ័ន
      កាលពីថ្ងៃទី ២៣ ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៩ លោកសាស្ត្រាចារ្យ ឈុត សិរីរម្យ បានដឹកនាំនិស្សិតជំនាន់ទី ១៤ នៃសាកលវិទ្យាល័យ សៅស៍អ៊ីសថ៍អេយសៀ ចុះទស្សនកិច្ចសិក្សាទៅកាន់តំបន់ប្រាសាទបាយ័ន ដើម្បីបង្ហាញដល់និស្សិតឲ្យយល់កាន់តែច្បាស់ពីប្រវត្តិ រចនាបថ ទេវកថា និងអំពីការសាងសង់ប្រាសាទ  ។