ទំព័រដើម
សន្និសីទ និងព្រឹត្តិការណ៍
កម្មវិធី Storytelling ជាផ្នែកមួយនៃកម្មវិធីយុវជន «អេកូយុវទូត៖ ជំនាន់អាជីវកម្មបៃតង» ដែលរៀបចំឡើងដោយអេកូយុវទូត និងទទួលបានការគាំទ្រពីអង្គការ Pact Cambodia រួមជាមួយការផ្តល់កិច្ចសហការពីសាកលវិទ្យាល័យសៅស៍អ៊ីសថ៍អេយសៀ ខេត្តសៀមរាប ។

មាតិកា

Facebook

Youtube

Angel


កម្មវិធី Storytelling ជាផ្នែកមួយនៃកម្មវិធីយុវជន «អេកូយុវទូត៖ ជំនាន់អាជីវកម្មបៃតង» ដែលរៀបចំឡើងដោយអេកូយុវទូត និងទទួលបានការគាំទ្រពីអង្គការ Pact Cambodia រួមជាមួយការផ្តល់កិច្ចសហការពីសាកលវិទ្យាល័យសៅស៍អ៊ីសថ៍អេយសៀ ខេត្តសៀមរាប ។
 

កម្មវិធីនេះបង្កើតឡើងដើម្បីឱ្យយុវជន ជាពិសេសយុវនារីក្នុងខេត្តសៀមរាប បានជួបជាមួយសហគ្រិនវ័យក្មេងដែលកំពុងធ្វើអាជីវកម្មបៃតង និងបានស្វែងយល់បន្ថែមអំពីកម្មវិធី «អេកូយុវទូត៖ជំនាន់អាជីវកម្មបៃតង»។
ជួបជាមួយវាគ្មិនកិត្តិយសដែលអញ្ជើញមកពី Compost City និង ជន្លេន ក្រោមប្រធានបទ
១. ដំណើរទៅកាន់ការស្គាល់ខ្លួនឯង
២. បច្ចុប្បន្ន
ចូលរួមទាំងអស់គ្នា ដើម្បីទទួលបានចំណេះដឹងអំពីសហគ្រិនភាព និងឱកាសចូលរួមកម្មវិធី «អេកូយុវទូត៖ ជំនាន់អាជីវកម្មបៃតង»
កាលបរិច្ឆេទ៖ ថ្ងៃទី២១ ខែកក្កដា ឆ្នាំ ២០២១
វេលាម៉ោង៖ ៩:០០- ១១:០០ នាទីព្រឹក
ទីតាំង៖ Zoom Meeting
ចុះឈ្មោះចូលរួមតាមរយៈ តំណភ្ជាប់ ខាងក្រោម 
https://bit.ly/3hnmfPm