ទំព័រដើម
សន្និសីទ និងព្រឹត្តិការណ៍
សន្និសីទ និងព្រឹត្តិការណ៍ពីមុនៗ

មាតិកា

facebook

Youtube

ការប្រជុំ & ព្រឹត្តិការណ៍ពីមុនៗ
ANGEL Virtual Workshop ANGEL Innovate Unit model Design Meeting & WP1 Coordination Meetingអានបន្ត
ANGEL Virtual Kick-off Meeting ASEAN NETWORK FOR GREEN ENTREPRENEURSHIP AND LEADERSHIPអានបន្ត
សិក្ខាសាលាស្ដីពី " វិធីសាស្រ្តវាយតម្លៃការសិក្សា " ដែលប្រព្រឹត្តទៅនៅសាកលវិទ្យាល័យ សៅស៍អ៊ីសថ៍អេយសៀអានបន្ត
សារលិខិតអបអរសាទរ នៅក្នុងឱកាសខួបលើកទី ១០២ ទិវាសិទ្ធិនារីអន្តរជាតិ ០៨ មីនា ឆ្នាំ ២០១៣អានបន្ត
សាកលវិទ្យាធិការនៃសាកលវិទ្យាល័យ សៅស៍អ៉ីសថ៍អេយសៀ សូមអញ្ជើញ លោក/លោកស្រីសាស្រ្តាចារ្យនៃសាកលវិទ្យាល័យ សៅស៍អ៉ីសថ៍អេយសៀ ដែលប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី ១១ និង ១៥ ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១២ វេលាម៉ោង ១០:៣០ ព្រឹក នៅបន្ទប់សាលប្រជុំនៃសាកលវិទ្យាល័យ សៅស៍អ៉ីសថ៍អេយសៀអានបន្ត
ពិធីជួបជុំចែករំលែកព័ត៌មានអាហារូបករណ៍ពី វិទ្យាស្ថានស៊ុយអែតអេសអាយ (SI. Swedish Institute) ដែលនឹងប្រព្រឹត្ដទៅនាថ្ងៃសុក្រ ទី ០៧ ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១២ វេលាម៉ោង ០៩:៣0 នាទីព្រឹកនៅសាលប្រជុំនៃសាកលវិទ្យាល័យ សៅស៍- អ៊ីសថ៍អេយសៀអានបន្ត