ទំព័រដើម

មាតិកា

facebook

Youtube

សូមស្វាគមន៍ការចួលមកកាន់គេហទំព័ររបស់សាកលវិទ្យាល័យសៅស៍អ៊ីសថ៍អេយសៀ
ការការពាររបាយការណ៍កម្មសិក្សាស្រាវជ្រាវបញ្ចប់វគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលមគ្គុទ្ទេសក៍ទេសចរណ៍ ថ្នាក់ជាតិ ជំនាន់ទី ៤   អានបន្ត
កម្មវិធីតម្រង់ទិស សម្រាប់និស្សិតជំនាន់ទី ១៣ វគ្គសិក្សាទី២ នៃសាកលវិទ្យាល័យ សៅស៍អ៊ីសថ៍អេយសៀ (USEA)   អានបន្ត
ការផ្សព្វផ្សាយរបស់ក្រុមប្រឹក្សាយុវជនឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកពីគម្រោង “ពន្លកសហគមន៍” ដែលជាវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលខ្លីដល់យុវជនក្រោមប្រធានបទ ភាពជាអ្នកដឹកនាំ ការត្រិះរិះពិចារណា និងជំនាញគ្រប់គ្រងគម្រោង   អានបន្ត
វគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលស្ដីពីភាពបន្សុីគ្នារវាងលទ្ធផលសិក្សា វិធីសាស្ត្របង្រៀន និងការវាយតម្លៃការសិក្សារបស់និស្សិត នៅសាកលវិទ្យាល័យ សៅស៍អ៊ីសថ៍អេយសៀ   អានបន្ត
MekongSkill2Work Work-Based Learning" on October 4-5, 2018   អានបន្ត
មិនមានសន្និសីទ និងព្រឹត្តិការណ៍ជិតមកដល់ទេ