ទំព័រដើម

មាតិកា

facebook

សូមស្វាគមន៍ការចួលមកកាន់គេហទំព័ររបស់សាកលវិទ្យាល័យសៅស៍អ៊ីសថ៍អេយសៀ
សកម្មភាពបង្រៀនសាកល្បងរបស់និស្សិតនៃសាកលវិទ្យាល័យ សៅស៍អ៊ីសថ៍អេយសៀ ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រ ឯកទេស អប់រំភាសាអង់គ្លេស នៅសាលាអន្តរជាតិភ្យូឆឺរប្រាយ   អានបន្ត
សកម្មភាពចូលរួមប្រជុំស្តីពីការបង្រៀនសាកល្បង និងផ្លាស់ប្តូរវប្បធម៍រវាងនិស្សិត USEA ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រ ឯកទេស អប់រំភាសាអង់គ្លេស ជាមួយនិងនិស្សិត Chaopraya University នៅព្រះរាជាណាចក្រថៃ   អានបន្ត
សកម្មភាពចុះកម្មសិក្សាបង្រៀនសាកល្បងរបស់និស្សិត USEA ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រ ឯកទេស អប់រំភាសាអង់គ្លេស នៅសាកលវិទ្យាល័យ Ubon Ratchathani Rajabhat University នៅព្រះរាជាណាចក្រថៃ   អានបន្ត
សិក្ខាសាលាស្តីពី «ការផ្សព្វផ្សាយចែករំលែកព័ត៌មាន និងបែបបទនានាស្ដីពីអាហារូបករណ៍ទៅបន្តការសិក្សានៅប្រទេសអូស្ត្រាលី»   អានបន្ត
MekongSkills2Work Network Reducing Gap Between Instruction and Industry Needs Workshop at University of South-East Asia   អានបន្ត
សិក្ខាសាលាស្ដីពី " វិធីសាស្រ្តវាយតម្លៃការសិក្សា " ដែលប្រព្រឹត្តទៅនៅសាកលវិទ្យាល័យ សៅស៍អ៊ីសថ៍អេយសៀអានបន្ត