ទំព័រដើម

មាតិកា

facebook

Youtube

សូមស្វាគមន៍ការចួលមកកាន់គេហទំព័ររបស់សាកលវិទ្យាល័យសៅស៍អ៊ីសថ៍អេយសៀ
វគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលស្ដីពីភាពបន្សុីគ្នារវាងលទ្ធផលសិក្សា វិធីសាស្ត្របង្រៀន និងការវាយតម្លៃការសិក្សារបស់និស្សិត នៅសាកលវិទ្យាល័យ សៅស៍អ៊ីសថ៍អេយសៀ   អានបន្ត
MekongSkill2Work Work-Based Learning" on October 4-5, 2018   អានបន្ត
កម្មវិធីតម្រង់ទិស សម្រាប់់និស្សិតជំនាន់ទី ១៣ នៃសាកលវិទ្យាល័យ សៅស៍អ៊ីសថ៍អេយសៀ (USEA)   អានបន្ត
កម្មវិធីសិក្ខាសាលាស្តីពី "ការវិនិយោគក្នុងវិស័យមូលបត្រ" ដែលសហការរៀបចំដោយ ក្រុមហ៊ុនផ្សារមូលបត្រកម្ពុជា និងសាកលវិទ្យាល័យ សៅស៍អ៊ីសថ៍អេយសៀ   អានបន្ត
The International Cooperative Education Student Preparation toward the Exchange Practicum Program and the Supervision by Lecturers from Networking Hotel and Tourism Institutions of Thailand and Cambodia   អានបន្ត
មិនមានសន្និសីទ និងព្រឹត្តិការណ៍ជិតមកដល់ទេ