ទំព័រដើម
Photo Gallery

មាតិកា

facebook

Youtube

ឃ្លាំងរូបភាព
បុណ្យចួលឆ្នាំខ្មែរ ២០១៣បង្ហាញរូបភាព
ដំណើរទស្សនកិច្ចសិក្សាទៅកាន់ខេត្តមណ្ឌលគីរីបង្ហាញរូបភាព
USEA Scholarship Ceremonyបង្ហាញរូបភាព
ពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរប្រពៃណីជាតិ ឆ្នាំរោង ចត្វាស័ក ព.ស ២៥៥៦ គ.ស ២០១២បង្ហាញរូបភាព
សន្និសឹទអន្តរជាតិស្តីពី "ការវិលត្រឡប់មកវិញនូវធុរកិច្ចរដ្ធោ៖ សហគ្រាសរដ្ធក្រោយវិបត្តិសេដ្ធកិច្ចពិភពលោក" នៅខេត្តសៀមរាប ប្រទេសកម្ពុជា នាថ្ងៃទី ៩-១០ ខែ កុម្ភៈ ឆ្នាំ ២០១២បង្ហាញរូបភាព