Bachelor's Degree in Khmer Literature

១. គោលបំណង (Program Aims)

    កម្មវិធីសិក្សានេះ រៀបចំឡើងក្នុងគោលបំណងបណ្តុះបណ្តាលដល់និស្សិតនូវចំណេះដឹង សមត្ថភាព ជំនាញផ្នែករឹង ជំនាញផ្នែកទន់ និងឥរិយាបថល្អក្នុងការប្រើប្រាស់ចំណេះដឹងផ្នែកអក្សរសាស្ត្រខ្មែរ ដើម្បីកសាងនូវចំណេះដឹងថ្មីៗ និងអភិវឌ្ឍមុខជំនាញអក្សរសាស្ត្រខ្មែរ។

២. លទ្ធផលសិក្សានៃកម្មវិធីបណ្ដុះបណ្ដាល (Program Leaning Outcomes : PLO)

    បន្ទាប់ពីបញ្ចប់ការសិក្សាបរិញ្ញាបត្រវិទ្យាសាស្ដ្រសេដ្ឋកិច្ច មុខជំនាញសេដ្ឋកិច្ចអន្តរជាតិ និស្សិតទទួលបានសមត្ថភាពមូលដ្ឋាន និងសមត្ថភាពស្នូល ដោយចែកចេញជា ៤ផ្នែកធំៗដែលមានសង្គតិភាព ជាមួយក្របខ័ណ្ឌគុណវុឌ្ឍិជាតិ ដូចខាងក្រោម ៖

ក. ចំណេះដឹង (Knowledge)

 • សម្តែងឲ្យឃើញពីចំណេះដឹងដ៏ទូលំទូលាយ និងច្បាស់លាស់លើវិស័យអក្សរសាស្ត្រខ្មែរ ទាំង​ទ្រឹស្តី​ថ្មីៗ និងការអនុវត្តជាក់ស្តែង
 • បង្ហាញពីចំណេះដឹង និងការសិក្សាស្រាវជ្រាវទំនាក់ទំនងទាក់ទងនឹងវិស័យអក្សរសាស្ត្រខ្មែរ តាមរយៈ​ការសួរផ្ទាល់មាត់ ឬតាមសំណេរ ឬការអនុវត្តជាក់ស្តែង។
 • ប្រើប្រាស់ចំណេះដឹងច្បាស់លាស់នៃជំនាញអក្សរសាស្ត្រក្នុងការជំរុញការអភិរក្ស និងការ​បង្កើត​ថ្មីទាក់ទងនឹងវិស័យអក្សរសាស្ត្រខ្មែរ ។

ខ. ជំនាញក្នុងការគិត (Cognitive Skills)

 • វិភាគ ពិចារណា និងវាយតម្លៃ​ប្រកបដោយ​ការច្នៃប្រឌិតលើព្រឹត្តិការណ៍ ឬបញ្ហាដែល​ប្រឈម​ទាក់​ទង​នឹង វិស័យអក្សរសាស្ត្រខ្មែរ និងដោះស្រាយរាល់​បញ្ហា​ប្រឈមទាំងនោះ​ស្របតាម​ការវិវឌ្ឍ​នៃសេដ្ឋកិច្ច និងសង្គម។
 • បង្កើតការសំយោគទ្រឹស្តីនិងការអនុវត្តជាក់ស្តែង នៅក្នុង​ការសិក្សាស្រាវជ្រាវ​លើវិស័យ​អក្សរសាស្ត្រ ដោយ​អភិវឌ្ឍ​ទៅជា​ចំណេះ​ដឹង​ថ្មី​ប្រកប​ដោយការច្នៃប្រឌិតខ្ពស់។
 • រៀបចំ និងដឹកនាំការសិក្សាស្រាវជ្រាវ ឬគម្រោងអភិវឌ្ឍសំខាន់ៗ ដើម្បីដោះ​ស្រាយ​បញ្ហា​ស្មុគស្មាញ​​នានាដែល​ទាក់ទងទៅនឹងបង្កើតចំណេះដឹង និងទ្រឹស្តីថ្មីនៃអក្សរសាស្ត្រខ្មែរ ។  

គ.ជំនាញទំនាក់ទំនងអន្តរបុគ្គល និងការទទួលខុសត្រូវ (Interpersonal Skills and Responsibilities)

 • បំពេញការងារប្រកបដោយជោគជ័យជាមួយក្រុមការងារដែលមានសាវតា និង​វប្បធម៌​ខុស​ៗ​គ្នា​ និងសហការ​ដោយ​ជោគជ័យជាមួយក្រុមអ្នកជំនាញ ឬអ្នកវិជ្ជាជីវៈផ្សេងៗទៀត។
 • ធ្វើបទបង្ហាញ ឬការពារស្នាដៃផ្នែក​អក្សរសាស្ត្រខ្មែរ​ប្រកបដោយខ្លឹមសារ​ទៅតាម​គោលបំណង​នៃ​ការធ្វើទំទាក់ទំនង ដោយបង្កើតទឡ្ហីករណ៍ដែលស៊ីសង្វាក់ និងភ្ជាប់គំនិត​ថ្មីៗនានា​យ៉ាង​ច្បាស់​​លាស់នៅចំពោះមុខអ្នកស្តាប់ ទាំងផ្លូវការ និងក្រៅផ្លូវការ​តាមរយៈ​បច្ចេកទេស​ផ្សេងៗ​គ្នា។
 • រៀបចំបោះពុម្ភផ្សាយស្នាដៃស្រាវជ្រាវនៅក្នុងន័យស្ថាបនានៅក្នុងសិក្ខាសាលា និងកិច្ចពិភាក្សា​នានា​ ព្រមទាំងលើកគម្រោងស្រាវជ្រាវជាក់លាក់នានាដើម្បីបង្កើតបានជាសមិទ្ធិផលផ្លែផ្កា។
 • លើកកម្ពស់ និងផ្សព្វផ្សាយជាសាធារណៈនូវរបកគំហើញថ្មីស្របតាមវិស័យជំនាញ ព្រមទាំង​គាំទ្រ​​យ៉ាងសកម្មចំពោះ​ការសិក្សាស្រាវជ្រាវរបស់អ្នកដទៃ។
 • លើកម្ពស់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការក្នុងសកម្មភាពការងារជាក្រុម ដឹកនាំក្រុមការងារ ប្រាស្រ័យ​ទាក់​ទង​ល្អ និងដោះស្រាយ​​​រាល់បញ្ហា​ប្រឈម​ប្រកដោយទំនុកចិត្ត និងទទួលខុសត្រូវខ្ពស់។

ឃ. ជំនាញលេខនព្វន្ត ព័ត៌មានវិទ្យា និងទំនាក់ទំនង (Numerical Skills, Information Technology and Communication)

 • ប្រើប្រាស់ភាសាខ្មែរ ភាសាអង់គ្លេស និងភាសាចិនយ៉ាងស្ទាត់ជំនាញ និង​បច្ចេកវិទ្យាព័ត៌​មាន​វិទ្យា​សម្រាប់ការសិក្សាស្រាវជ្រាវ នៅក្នុងវិស័យអប់រំយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាព ដូចជាគ្រប់​គ្រង​ទិន្នន័យ ការរក្សាទុក និងការបង្ហាញព័ត៌មាននៃការស្រាវជ្រាវ ការសង្ខេប​ រៀបចំឯកសារ​ រៀបចំ​​​របាយការណ៍ និងការឆ្លុះបញ្ចាំងទៅនឹងលទ្ធផលនៃការស្រាវជ្រាវនានា។
 • ប្រមូល គណនា វិភាគ បកស្រាយស្ថិតិ ឬព័ត៌មាន និងលើកជា​ដំណោះ​ស្រាយ​ដើម្បីជួយ​សម្រួល​ដល់ការសម្រេចចិត្ត ។
 • ធ្វើស្វ័យសិក្សាដោយខ្លួនឯង ដើម្បីបន្តការសិក្សាទៅកម្រិតថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ ។

៣. លក្ខខណ្ឌចូលរៀន (Enrollment Requirement)

 • បេក្ខជនត្រូវមានសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិ វិញ្ញាបនបត្របណ្តោះអាសន្នមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិ ឬសញ្ញាបត្រដែលមានតម្លៃស្មើ។
 • បេក្ខជនត្រូវជ្រើសរើសចូលរៀនថ្នាក់ឆ្នាំសិក្សាមូលដ្ឋានដែលរៀបចំដោយ សាកលវិទ្យាល័យ សៅស៍អ៊ីសថ៍អេយសៀ ព្រមទាំងមានការត្រួតពិនិត្យនិងទទួលស្គាល់ដោយក្រសួង អប់រំ យុវជន និងកីឡា។ ក្នុងករណីបេក្ខជនធ្លាក់លើមុខវិជ្ជាណាមួយក្នុងការប្រឡងមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិ ឬ បេក្ខជនដែលមានសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិមុនឆ្នាំ ២០០២ ត្រូវប្រឡងជ្រើសរើសចូលរៀន។
 • បេក្ខជនមានបរិញ្ញាបត្ររងបច្ចេកទេស និងវិជ្ជាជីវៈ (កម្រិត ៥) ឬ បរិញ្ញាបត្ររង អាចបន្តការសិក្សាថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រឆ្នាំទី ៣ ឆមាសទី ១ បានដោយរៀនបន្ថែមចំនួន ៦ ក្រឌីត ។

៤. ចំនួនក្រេឌីត (Credit Accumulation)

    កម្មវិធីអប់រំបរិញ្ញាត្រអប់រំ មុខជំនាញអក្សរសាស្ដ្រខ្មែរ ត្រូវសិក្សារយៈពេល ៤ ឆ្នាំស្មើ ៨ ឆមាស។ ១ឆ្នាំសិក្សាបែងចែកជា ២ ឆមាស ដែល ១ ឆមាសមានរយៈពេល ១៥ សប្ដាហ៍ ដោយមិនរាប់បញ្ចូលការប្រឡង។ ដើម្បីបញ្ចប់ការសិក្សាកម្មវិធីនេះ និស្សិតត្រូវទទួលបានចំនួន ១២០ ក្រេឌីត ដោយមិនរាប់បញ្ចូលភាសាចិន ដែលមានមធ្យមភាគនៃពិន្ទុនិទ្ទេសសរុប (GPA) យ៉ាងតិច ២.០០

៥. ឈ្មោះមុខវិជ្ជាតាមប្រភេទ (Types of Subject)

No Subject Description Credit
1 Macroeconomics
3
2 Public Administration3
3Critical Thinking and Personal Development3
4 History and Culture of Southeast Asia3
5 Computer for Administration3
6 Statistics3
7English Language I3
8English Language II3
9Chinese Language I0
10Chinese Language II0
11Theories of Khmer Literature3
12Khmer Culture and civilization3

Total30

No Subject Description Credit
1 Phonetics and Phonology3
2 Introduction of Linguistics3
3Khmer Literature Pre-Angkor and AngKor3
4Khmer Poem3
5 Khmer Literature after Angkor to Present3
6 Semantics3
7 Khmer Writing3
8Pali3
9Asian Literature3
10Inscription3
11Western Literature3
12
Comparative literature3
13
Syntaxes3
14
Psychology-Pedagogy4.5
15
Teaching Methodology4.5

Total48

No Subject Description Credit
1 Theories of Linguistics3
2 Khmer Grammar3
3 Lexicology3
4 Folklore Literature3
5 Masterpieces of Khmer literature3
6 Apply Linguistics3
7Creative Writing3

Total21

No Subject Description Credit
1 Khmer Society, Culture and Environment3
2
English Language III
3
3
English Language IV 3
4
English Language V 3
5
English Language VI 3
6
English Language VII 3
7
Chinese Language III 0
8
Chinese Language IV 0
9
Chinese Language V 0
10
Chinese Language VI 0
11 Chinese Language VII 0

Total18