មជ្ឈមណ្ឌលការងារ
បុគ្គលិកសេវាកម្មអតិថិជន
Cellcard សៀមរាប អង្គប្រលានយន្ដហោះអន្ដរជាតិ ថ្ងៃទី ០១ ខែ មករា ឆ្នាំ ២០២៤

សេចក្តីប្រកាស

ឱកាសការងារជាមួយក្រុមហ៊ុនសែលខាត នៅក្នុងព្រលានយន្តហោះសៀមរាបអង្គរ (ព្រលានយន្តហោះថ្មី)

-មុខតំណែង៖ បុគ្គលិកសេវាកម្មអតិថិជន (Customer Services Officer) ១នាក់ ភេទប្រុស។

-បេក្ខជនដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍សូមមកទំនាក់ទំនងផ្ទាល់ជាមួយ 

មជ្ឈមណ្ឌលការងារ នៅរៀងរាល់ម៉ោងធ្វើការនៅម៉ោង៧ព្រឹក ដល់ម៉ោង៥ល្ងាច និងដាក់ពាក្យតាមរយៈលីងនេះ https://docs.google.com/forms/d/1TBb1d-u_nKCmFT_3X8_W8d8-PhQLOcVskDw0BA9Ej_0/edit